Blog

Foto af Christine Sponchia / Pixabay

3/9 Indirekte inddragelse af medarbejdere gennem fagforeningsrepræsentanter og MED-udvalg - Styrkelse af forandringsprocesser

Direkte inddragelse af medarbejderne er godt - men husk TR og MED!

Publiceret Senest opdateret

I det forrige indlæg diskuterede jeg vigtigheden af direkte deltagelse af relevante medarbejdere i forandringsprocesser. Men hvad med de personer, der repræsenterer medarbejderne på et mere overordnet niveau? Hvordan kan de bidrage til en succesfuld forandringsproces? Dette er emnet for min anden anbefaling: Indirekte inddragelse af medarbejdere gennem fagforeningsrepræsentanter og MED-udvalg.

Fagforeningsrepræsentanter og MED-udvalg spiller en vigtig rolle i mange organisationer, herunder skoler. De repræsenterer medarbejdernes interesser og fungerer som et bindeled mellem ledelsen og medarbejderne. Derfor er det vigtigt, at de inddrages i forandringsprocesser på en meningsfuld måde.

Lærerliv m.m.

Tobias Zimling Kristiansen, folkeskolelærer i Gentofte. Ud over læreruddannelsen har jeg en mastergrad i læreprocesser (M.Lp.) fra Aalborg Universitet, hvor jeg har specialiseret mig i forandringsprocesser og ledelse af dem. Særligt i forhold til lærere. Jeg er kritisk, men konstruktivt, anlagt, og jeg har fokus på løsninger og nye muligheder for at løse opgaverne på en bedre og smartere måde. Forandring er fint, så længe vi ikke kaster barnet væk med badevandet. Når jeg blogger er det om lærerlivets mange sider - fagligt, pædagogisk, dannelsesmæssigt, didaktisk, politisk og gerne med en rimelig og underbygget kritik af DLF.

Indirekte inddragelse af medarbejdere betyder, at disse repræsentanter inddrages i forandringsprocessen, og de holdes informeret om processen, og deres input og feedback søges på kritiske tidspunkter. Dette kan ske gennem regelmæssige møder, konsultationer eller feedback sessioner.

Hvorfor er dette vigtigt? Fordi disse repræsentanter har et dybtgående kendskab til medarbejdernes bekymringer, behov og forventninger. De kan give værdifuld feedback og foreslå løsninger, der kan forbedre accepten og effektiviteten af forandringsprocessen. Desuden kan deres inddragelse hjælpe med at opbygge tillid og støtte blandt medarbejderne, da det viser, at ledelsen værdsætter og respekterer medarbejdernes stemme.

Det er vigtigt at bemærke, at indirekte inddragelse ikke skal erstatte direkte deltagelse af relevante medarbejdere. Disse to former for inddragelse bør snarere ses som komplementære: Direkte deltagelse sikrer, at de personer, der er mest direkte berørt af forandringerne, har en stemme i processen, mens indirekte inddragelse sikrer, at medarbejdernes overordnede interesser og bekymringer tages i betragtning.

I det næste blogindlæg vil jeg se på den tredje anbefaling: Respekt for lærernes professionalisme og professionelle identitet.

 

-------

Denne miniserie af blogindlæg om forandringsledelse tager udgangspunkt i mit masterprojekt ”Folkeskolelæreres oplevelse af organisatoriske forandringsprocesser” fra uddannelsen i Master i Læreprocesser med specialisering i forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitet.

I projektet undersøgte jeg via spørgeskemaer hvordan 77 lærere har oplevet forandringsprocesser og jeg interviewede tre lærere for at få dybdeforståelse. Disse personlige erfaringer perspektiveredes til relevant international forskning, og resultatet er en af de få konkrete anbefalinger om forandringsledelse i folkeskoler.

Projektet kan i sin helhed findes via dette link, hvor referencer og uddybninger også kan findes: https://projekter.aau.dk/projekter/da/studentthesis/folkeskolelaereres-oplevelse-af-organisatoriske-forandringsprocesser(d8225c69-b076-486b-9bda-76adf7376abc).html

Blog-serien udgives en gang om ugen og er på ni indlæg. Herunder er en samlet fortegnelse:

Blogindlæg 1: Introduktion til Forandringsprocesser i skoleverdenen (7. august 2023)

Blogindlæg 2: Direkte deltagelse af relevante medarbejdere - Nøglen til succesfulde forandringsprocesser (14. august 2023)

Blogindlæg 3: Indirekte inddragelse af medarbejdere gennem fagforeningsrepræsentanter og MED-udvalg - Styrkelse af forandringsprocesser (21. august 2023)

Blogindlæg 4: Respekt for lærernes professionalisme og professionelle identitet - En afgørende faktor i forandringsprocesser (28. august 2023)

Blogindlæg 5: Klarhed om formål og indhold i forandringsprocessen - Vejen til effektiv forandring (4. september 2023)

Blogindlæg 6: Introduktion af få forandringsprocesser, der følges tæt til enden - Kvalitet frem for kvantitet i forandringsledelse (11. september 2023)

Blogindlæg 7: Prioritering af rammebetingelserne for forandringsprocesser - Skabelsen af det rette miljø for forandring (18. september 2023)

Blogindlæg 8: Anerkendelse og motivation af lærere til at deltage i strategisk udvikling - At bringe lærernes stemme ind i forandringsledelsen (25. september 2023)

Blogindlæg 9: Opsummering - Syv anbefalinger til effektiv forandringsledelse i skoler (2. oktober 2023)

 

For uddybninger og yderligere information kan jeg kontaktes på tobias@invovator.dk