Blog

Foto af StockSnap / Pixabay

4/9 Respekt for lærernes professionalisme og professionelle identitet - En afgørende faktor i forandringsprocesser

Når lærernes professionalisme respekteres bliver forandringsprocesserne bedre og mere varige. Derfor skal professionsfølelsen huskes i forandringsprocessen.

Publiceret Senest opdateret

Lærere er mere end blot medarbejdere. De er uddannede professionelle, der har dedikeret deres liv til at uddanne og inspirere den næste generation. Deres arbejde er dybt personligt og kræver en høj grad af faglig viden, pædagogiske færdigheder og etisk bevidsthed. Derfor er det afgørende, at deres professionalisme og professionelle identitet respekteres i forandringsprocesser. Dette er den tredje anbefaling fra min forskning.

Respekt for lærernes professionalisme betyder, at deres faglige vurderinger, deres erfaringer og deres engagement i deres arbejde anerkendes og værdsættes. Det betyder, at de behandles som eksperter i deres felt, og at deres input og feedback tages alvorligt. Det betyder også, at deres ret til at udøve deres professionelle dømmekraft - deres evne til at træffe informerede beslutninger baseret på deres faglige viden og erfaring - respekteres.

Lærerliv m.m.

Tobias Zimling Kristiansen, folkeskolelærer i Gentofte. Ud over læreruddannelsen har jeg en mastergrad i læreprocesser (M.Lp.) fra Aalborg Universitet, hvor jeg har specialiseret mig i forandringsprocesser og ledelse af dem. Særligt i forhold til lærere. Jeg er kritisk, men konstruktivt, anlagt, og jeg har fokus på løsninger og nye muligheder for at løse opgaverne på en bedre og smartere måde. Forandring er fint, så længe vi ikke kaster barnet væk med badevandet. Når jeg blogger er det om lærerlivets mange sider - fagligt, pædagogisk, dannelsesmæssigt, didaktisk, politisk og gerne med en rimelig og underbygget kritik af DLF.

Respekt for lærernes professionelle identitet betyder, at deres selvopfattelse som lærere - deres følelse af, hvem de er, og hvad deres rolle og formål er - anerkendes og støttes. Det betyder, at forandringer ikke underminerer eller truer denne identitet, men snarere styrker og udvikler den.

Hvorfor er dette så vigtigt? Fordi lærere, ligesom alle professionelle, har brug for at føle, at deres arbejde er meningsfuldt, værdsat og respekteret. Når de føler, at deres professionalisme og professionelle identitet respekteres, er de mere tilbøjelige til at engagere sig i forandringsprocesser og bidrage positivt til deres succes.

Men det er vigtigt at bemærke, at respekt for lærernes professionalisme og professionelle identitet ikke betyder, at alt skal forblive det samme. Forandring er nødvendig og uundgåelig i enhver organisation, herunder skoler. Men det betyder, at forandringer skal gennemføres på en måde, der respekterer og støtter lærernes professionalisme og professionelle identitet, snarere end at underminere dem.

I det næste blogindlæg vil vi se på den fjerde anbefaling: Klarhed om formål og indhold i forandringsprocessen.

 

-------

Denne miniserie af blogindlæg om forandringsledelse tager udgangspunkt i mit masterprojekt ”Folkeskolelæreres oplevelse af organisatoriske forandringsprocesser” fra uddannelsen i Master i Læreprocesser med specialisering i forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitet.

I projektet undersøgte jeg via spørgeskemaer hvordan 77 lærere har oplevet forandringsprocesser og jeg interviewede tre lærere for at få dybdeforståelse. Disse personlige erfaringer perspektiveredes til relevant international forskning, og resultatet er en af de få konkrete anbefalinger om forandringsledelse i folkeskoler.

Projektet kan i sin helhed findes via dette link, hvor referencer og uddybninger også kan findes: https://projekter.aau.dk/projekter/da/studentthesis/folkeskolelaereres-oplevelse-af-organisatoriske-forandringsprocesser(d8225c69-b076-486b-9bda-76adf7376abc).html

Blog-serien udgives en gang om ugen og er på ni indlæg. Herunder er en samlet fortegnelse:

Blogindlæg 1: Introduktion til Forandringsprocesser i skoleverdenen (7. august 2023)

Blogindlæg 2: Direkte deltagelse af relevante medarbejdere - Nøglen til succesfulde forandringsprocesser (14. august 2023)

Blogindlæg 3: Indirekte inddragelse af medarbejdere gennem fagforeningsrepræsentanter og MED-udvalg - Styrkelse af forandringsprocesser (21. august 2023)

Blogindlæg 4: Respekt for lærernes professionalisme og professionelle identitet - En afgørende faktor i forandringsprocesser (28. august 2023)

Blogindlæg 5: Klarhed om formål og indhold i forandringsprocessen - Vejen til effektiv forandring (4. september 2023)

Blogindlæg 6: Introduktion af få forandringsprocesser, der følges tæt til enden - Kvalitet frem for kvantitet i forandringsledelse (11. september 2023)

Blogindlæg 7: Prioritering af rammebetingelserne for forandringsprocesser - Skabelsen af det rette miljø for forandring (18. september 2023)

Blogindlæg 8: Anerkendelse og motivation af lærere til at deltage i strategisk udvikling - At bringe lærernes stemme ind i forandringsledelsen (25. september 2023)

Blogindlæg 9: Opsummering - Syv anbefalinger til effektiv forandringsledelse i skoler (2. oktober 2023)

 

For uddybninger og yderligere information kan jeg kontaktes på tobias@invovator.dk