Blog

Foto af Gerd Altmann / Pixabay

8/9 Anerkendelse og motivation af lærere til at deltage i strategisk udvikling - At bringe lærernes stemme ind i forandringsledelsen

Gennem inddragelse i strategiseringsrummet udnyttes lærernes erfaring og viden - og ejerskabet styrkes.

Publiceret

Lærere er ikke bare udførere af forandringer. De er også potentielle drivkræfter for forandring. Med deres dybe viden om og erfaring med undervisning og læring, deres forståelse for elevernes behov og deres engagement i skolens succes, kan de bidrage væsentligt til strategisk udvikling. Men for at de kan gøre det, skal de anerkendes og motiveres til at deltage i strategisk udvikling. Dette er den syvende og sidste anbefaling fra min forskning.

Anerkendelse af lærere til at deltage i strategisk udvikling betyder, at deres viden, erfaring og perspektiver værdsættes og tages i betragtning, når strategiske beslutninger træffes. Det betyder, at de behandles som ligeværdige partnere i forandringsprocessen, og at deres input og feedback tages alvorligt.

Lærerliv m.m.

Tobias Zimling Kristiansen, folkeskolelærer i Gentofte. Ud over læreruddannelsen har jeg en mastergrad i læreprocesser (M.Lp.) fra Aalborg Universitet, hvor jeg har specialiseret mig i forandringsprocesser og ledelse af dem. Særligt i forhold til lærere. Jeg er kritisk, men konstruktivt, anlagt, og jeg har fokus på løsninger og nye muligheder for at løse opgaverne på en bedre og smartere måde. Forandring er fint, så længe vi ikke kaster barnet væk med badevandet. Når jeg blogger er det om lærerlivets mange sider - fagligt, pædagogisk, dannelsesmæssigt, didaktisk, politisk og gerne med en rimelig og underbygget kritik af DLF.

Motivation af lærere til at deltage i strategisk udvikling betyder, at de opmuntres og støttes til at tage en aktiv rolle i udviklingen af skolens strategi. Det kan omfatte at give dem tid og ressourcer til at deltage i strategiske diskussioner, at give dem muligheder for at udvikle deres ledelseskompetencer, og at anerkende og belønne deres bidrag til strategisk udvikling.

Hvorfor er dette så vigtigt? Fordi det skaber ejerskab og engagement. Når lærerne føler, at de er en del af strategisk udvikling, at deres stemme tæller, og at deres bidrag værdsættes, er de mere tilbøjelige til at støtte og engagere sig i forandringsprocesser. Desuden kan det hjælpe med at sikre, at strategiske beslutninger er velinformeret og relevant for praksis, da de er baseret på lærernes viden og erfaring.

I det næste og sidste blogindlæg vil jeg opsummere de syv anbefalinger og diskutere, hvordan de kan anvendes i praksis.

 

-------

Denne miniserie af blogindlæg om forandringsledelse tager udgangspunkt i mit masterprojekt ”Folkeskolelæreres oplevelse af organisatoriske forandringsprocesser” fra uddannelsen i Master i Læreprocesser med specialisering i forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitet.

I projektet undersøgte jeg via spørgeskemaer hvordan 77 lærere har oplevet forandringsprocesser og jeg interviewede tre lærere for at få dybdeforståelse. Disse personlige erfaringer perspektiveredes til relevant international forskning, og resultatet er en af de få konkrete anbefalinger om forandringsledelse i folkeskoler.

Projektet kan i sin helhed findes via dette link, hvor referencer og uddybninger også kan findes: https://projekter.aau.dk/projekter/da/studentthesis/folkeskolelaereres-oplevelse-af-organisatoriske-forandringsprocesser(d8225c69-b076-486b-9bda-76adf7376abc).html

Blog-serien udgives en gang om ugen og er på ni indlæg. Herunder er en samlet fortegnelse:

Blogindlæg 1: Introduktion til Forandringsprocesser i skoleverdenen (7. august 2023)

Blogindlæg 2: Direkte deltagelse af relevante medarbejdere - Nøglen til succesfulde forandringsprocesser (14. august 2023)

Blogindlæg 3: Indirekte inddragelse af medarbejdere gennem fagforeningsrepræsentanter og MED-udvalg - Styrkelse af forandringsprocesser (21. august 2023)

Blogindlæg 4: Respekt for lærernes professionalisme og professionelle identitet - En afgørende faktor i forandringsprocesser (28. august 2023)

Blogindlæg 5: Klarhed om formål og indhold i forandringsprocessen - Vejen til effektiv forandring (4. september 2023)

Blogindlæg 6: Introduktion af få forandringsprocesser, der følges tæt til enden - Kvalitet frem for kvantitet i forandringsledelse (11. september 2023)

Blogindlæg 7: Prioritering af rammebetingelserne for forandringsprocesser - Skabelsen af det rette miljø for forandring (18. september 2023)

Blogindlæg 8: Anerkendelse og motivation af lærere til at deltage i strategisk udvikling - At bringe lærernes stemme ind i forandringsledelsen (25. september 2023)

Blogindlæg 9: Opsummering - Syv anbefalinger til effektiv forandringsledelse i skoler (2. oktober 2023)

 

For uddybninger og yderligere information kan jeg kontaktes på tobias@invovator.dk