Foto af 41330 / Pixabay

Blog

6/9 Introduktion af få forandringsprocesser, der følges tæt til enden - Kvalitet frem for kvantitet i forandringsledelse

Kvalitet frem for kvantitet er også gældende i forandringsledelse. Hvis vi vil for meget falder det hele til jorden. Fokus skal være på få processer, der til gengæld gennemføres.

Publiceret

Forandring er en nødvendighed i enhver organisation, herunder skoler. Men det er vigtigt at huske, at forandring ikke er en mål i sig selv. Formålet med forandring er at forbedre organisationens effektivitet, kvalitet og/eller medarbejdertilfredshed. Derfor er det vigtigt at fokusere på kvaliteten af forandringsprocesserne snarere end på kvantiteten. Dette er den femte anbefaling fra min forskning: Introduktion af få forandringsprocesser, der følges tæt til enden.

 At introducere få forandringsprocesser betyder, at man ikke skal forsøge at gennemføre for mange forandringer på én gang. Hver forandring kræver tid, ressourcer og energi - både fra ledelsen og fra medarbejderne. Hvis der er for mange forandringer på én gang, kan det blive overvældende og forvirrende for alle involverede, og det kan føre til forandringsmæthed og lavere effektivitet. Min forskning viser, at lærerne har oplevet over 1 væsentlig organisatorisk forandringsproces om året - over flere år. Dette lyder ikke af meget, men er et væsentligt tal.

Lærerliv m.m.

Tobias Zimling Kristiansen, folkeskolelærer i Gentofte. Ud over læreruddannelsen har jeg en mastergrad i læreprocesser (M.Lp.) fra Aalborg Universitet, hvor jeg har specialiseret mig i forandringsprocesser og ledelse af dem. Særligt i forhold til lærere. Jeg er kritisk, men konstruktivt, anlagt, og jeg har fokus på løsninger og nye muligheder for at løse opgaverne på en bedre og smartere måde. Forandring er fint, så længe vi ikke kaster barnet væk med badevandet. Når jeg blogger er det om lærerlivets mange sider - fagligt, pædagogisk, dannelsesmæssigt, didaktisk, politisk og gerne med en rimelig og underbygget kritik af DLF.

 At følge forandringsprocesserne tæt til enden betyder, at man ikke skal opgive eller skifte retning midt i processen. Forandring tager tid, og det kan være fristende at opgive eller skifte retning, hvis resultaterne ikke er umiddelbart synlige. Men det er vigtigt at holde fast i processen, at justere og tilpasse den efter behov, og at følge den til enden. Dette sikrer, at forandringen har tid til at slå rod og skabe varige forbedringer.

 Hvorfor er dette så vigtigt? Fordi det skaber forudsigelighed og tillid. Når medarbejderne ved, at der ikke vil være konstante, overlappende forandringer, og at ledelsen vil følge hver forandring tæt til enden, kan de føle sig mere sikre og engagerede i forandringsprocessen. Desuden kan det hjælpe med at sikre, at hver forandring er velovervejet, velplanlagt og veludført, hvilket øger chancerne for succes.

 I det næste blogindlæg vil vi se på den sjette anbefaling: Prioritering af rammebetingelserne for forandringsprocesser.

-------

Denne miniserie af blogindlæg om forandringsledelse tager udgangspunkt i mit masterprojekt ”Folkeskolelæreres oplevelse af organisatoriske forandringsprocesser” fra uddannelsen i Master i Læreprocesser med specialisering i forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitet.

I projektet undersøgte jeg via spørgeskemaer hvordan 77 lærere har oplevet forandringsprocesser og jeg interviewede tre lærere for at få dybdeforståelse. Disse personlige erfaringer perspektiveredes til relevant international forskning, og resultatet er en af de få konkrete anbefalinger om forandringsledelse i folkeskoler.

Projektet kan i sin helhed findes via dette link, hvor referencer og uddybninger også kan findes: https://projekter.aau.dk/projekter/da/studentthesis/folkeskolelaereres-oplevelse-af-organisatoriske-forandringsprocesser(d8225c69-b076-486b-9bda-76adf7376abc).html

Blog-serien udgives en gang om ugen og er på ni indlæg. Herunder er en samlet fortegnelse:

Blogindlæg 1: Introduktion til Forandringsprocesser i skoleverdenen (7. august 2023)

Blogindlæg 2: Direkte deltagelse af relevante medarbejdere - Nøglen til succesfulde forandringsprocesser (14. august 2023)

Blogindlæg 3: Indirekte inddragelse af medarbejdere gennem fagforeningsrepræsentanter og MED-udvalg - Styrkelse af forandringsprocesser (21. august 2023)

Blogindlæg 4: Respekt for lærernes professionalisme og professionelle identitet - En afgørende faktor i forandringsprocesser (28. august 2023)

Blogindlæg 5: Klarhed om formål og indhold i forandringsprocessen - Vejen til effektiv forandring (4. september 2023)

Blogindlæg 6: Introduktion af få forandringsprocesser, der følges tæt til enden - Kvalitet frem for kvantitet i forandringsledelse (11. september 2023)

Blogindlæg 7: Prioritering af rammebetingelserne for forandringsprocesser - Skabelsen af det rette miljø for forandring (18. september 2023)

Blogindlæg 8: Anerkendelse og motivation af lærere til at deltage i strategisk udvikling - At bringe lærernes stemme ind i forandringsledelsen (25. september 2023)

Blogindlæg 9: Opsummering - Syv anbefalinger til effektiv forandringsledelse i skoler (2. oktober 2023)

 

For uddybninger og yderligere information kan jeg kontaktes på tobias@invovator.dk