Blog

Foto af Steve Buissinne / Pixabay

7/9 Prioritering af rammebetingelserne for forandringsprocesser - Skabelsen af det rette miljø for forandring

Penge, tid og rum til forandringsprocessen er nødvendigheder. Og rum er ikke bare et sted at være, men en forandringsfremmende kultur.

Publiceret

 Forandring sker ikke i et vakuum. Det sker inden for rammerne af en organisation - dens strukturer, systemer, kultur og ressourcer. Disse rammebetingelser kan enten understøtte eller hindre forandring. Derfor er det vigtigt at prioritere rammebetingelserne for forandringsprocesser. Dette er den sjette anbefaling fra min forskning.

At prioritere rammebetingelserne for forandringsprocesser betyder, at man skal sikre, at de nødvendige ressourcer, strukturer og støttesystemer er på plads for at understøtte forandringen. Det kan f.eks. omfatte tid til at deltage i forandringsaktiviteter, adgang til relevant information og uddannelse økonomi og støtte fra ledelsen og kolleger.

Lærerliv m.m.

Tobias Zimling Kristiansen, folkeskolelærer i Gentofte. Ud over læreruddannelsen har jeg en mastergrad i læreprocesser (M.Lp.) fra Aalborg Universitet, hvor jeg har specialiseret mig i forandringsprocesser og ledelse af dem. Særligt i forhold til lærere. Jeg er kritisk, men konstruktivt, anlagt, og jeg har fokus på løsninger og nye muligheder for at løse opgaverne på en bedre og smartere måde. Forandring er fint, så længe vi ikke kaster barnet væk med badevandet. Når jeg blogger er det om lærerlivets mange sider - fagligt, pædagogisk, dannelsesmæssigt, didaktisk, politisk og gerne med en rimelig og underbygget kritik af DLF.

Det betyder også, at man skal skabe et miljø, der er åbent for forandring. Dette kan omfatte en kultur, der værdsætter læring og innovation, systemer, der belønner og anerkender positive bidrag til forandring, og en ledelsesstil, der understøtter og faciliterer forandring snarere end at styre den top-down.

Hvorfor er dette så vigtigt? Fordi rammebetingelserne har en stor indflydelse på, hvordan forandring opleves og håndteres af medarbejderne. Når rammebetingelserne understøtter forandring, kan medarbejderne føle sig mere sikre, støttede og i stand til at bidrage positivt til forandringen. Desuden kan det hjælpe med at sikre, at forandringen er bæredygtig og langvarig, da den er indlejret i organisationens strukturer og systemer.

I det næste blogindlæg vil vi se på den syvende og sidste anbefaling: Anerkendelse og motivation af lærere til at deltage i strategisk udvikling.

 -------

Denne miniserie af blogindlæg om forandringsledelse tager udgangspunkt i mit masterprojekt ”Folkeskolelæreres oplevelse af organisatoriske forandringsprocesser” fra uddannelsen i Master i Læreprocesser med specialisering i forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitet.

I projektet undersøgte jeg via spørgeskemaer hvordan 77 lærere har oplevet forandringsprocesser og jeg interviewede tre lærere for at få dybdeforståelse. Disse personlige erfaringer perspektiveredes til relevant international forskning, og resultatet er en af de få konkrete anbefalinger om forandringsledelse i folkeskoler.

Projektet kan i sin helhed findes via dette link, hvor referencer og uddybninger også kan findes: https://projekter.aau.dk/projekter/da/studentthesis/folkeskolelaereres-oplevelse-af-organisatoriske-forandringsprocesser(d8225c69-b076-486b-9bda-76adf7376abc).html

Blog-serien udgives en gang om ugen og er på ni indlæg. Herunder er en samlet fortegnelse:

Blogindlæg 1: Introduktion til Forandringsprocesser i skoleverdenen (7. august 2023)

Blogindlæg 2: Direkte deltagelse af relevante medarbejdere - Nøglen til succesfulde forandringsprocesser (14. august 2023)

Blogindlæg 3: Indirekte inddragelse af medarbejdere gennem fagforeningsrepræsentanter og MED-udvalg - Styrkelse af forandringsprocesser (21. august 2023)

Blogindlæg 4: Respekt for lærernes professionalisme og professionelle identitet - En afgørende faktor i forandringsprocesser (28. august 2023)

Blogindlæg 5: Klarhed om formål og indhold i forandringsprocessen - Vejen til effektiv forandring (4. september 2023)

Blogindlæg 6: Introduktion af få forandringsprocesser, der følges tæt til enden - Kvalitet frem for kvantitet i forandringsledelse (11. september 2023)

Blogindlæg 7: Prioritering af rammebetingelserne for forandringsprocesser - Skabelsen af det rette miljø for forandring (18. september 2023)

Blogindlæg 8: Anerkendelse og motivation af lærere til at deltage i strategisk udvikling - At bringe lærernes stemme ind i forandringsledelsen (25. september 2023)

Blogindlæg 9: Opsummering - Syv anbefalinger til effektiv forandringsledelse i skoler (2. oktober 2023)

 

For uddybninger og yderligere information kan jeg kontaktes på tobias@invovator.dk