Blog

Er det altid nødvendigt med en computer i undervisningen?

Børn og unge skal (lære at) bruge computere i skolen. Længere er den ikke. Men det er ikke alle folkeskoler, der er nået lige langt i den digitale bølge. Som ny lærer på en skole, hvor der er omkring 50 computere til rådighed til ni udskolingsklasser, og hvor bring-your-own-device hverken er krav eller kultur, må jeg spørge mig selv, om computeren virkelig altid er så nødvendig, som vi går og tror?

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens engelskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Maria Roneklindt er Folkeskolens engelskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: roneklindt@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: flickr.com/Robert

Som I sikkert ved, har jeg fået nyt arbejde – i en anden kommune. Jeg kommer fra Høje-Taastrup Kommune, hvor alle elever fra 6.-9. klasse bliver udstyret med en PC, som er deres resten af skoletiden. Eleverne i indskoling og mellemtrin får en iPad. Med indførslen af computere til alle mine elever i udskolingen forsvandt papiret, blyanten og viskelæderet fra klasselokalet. Vi blev digitaliseret.

De digitale fordele

Og det gjorde unægtelig mange ting rigtig meget nemmere. Mine elever og jeg blev hurtigt dygtige til Teams og til OneDrive, og pludselig lå alt i skyen, og jeg var nærmest lykkelig. Vi blev kreative i det digitale univers, og jeg modtog skriftlige opgaver med et layout, som jeg kun havde turdet drømme om. (J)amen altså! Kunne man andet end at klappe i hænderne?

De digitale ulemper

Men pludselig stod jeg med helt andre problematikker. Elever, hvis computere ikke virkede, og som først kunne komme til IT-gutten næste onsdag, fordi det var dér, han havde elevtid. Elever, som havde glemt deres computer hos den anden forælder 35 km fra skolen, og som derfor praktisk talt var sat af i undervisningen. Snublefælden af opladerkabler og forlængerledninger overalt på gulvet i klasselokalet. Elever, der gemte sig bag skærmen. Elever, jeg næsten mistede kontakten til.

Er computeren lige nødvendig altid?

Nu er jeg havnet i Ringsted Kommune. Jeg er tilbage til blyanten og viskelæderet i den daglige undervisning, og jeg skal lige vænne mig til det. Til gengæld glæder jeg mig over, at mine elever er pisseseje, og at de skriver noter i deres hæfter uden at kny. Og at dét også kan noget. Og selvom jeg synes, det er lidt gammeldags, så må jeg også spørge mig selv, om læring altid forudsætter en computer? Eller om vi indimellem faktisk godt kan undvære den?