Danske Skoleelever

Blog

Do you MIND ME?

Gennem hele livet står vi - elever - i situationer, hvor der er brug for at kunne bruge sin opmærksomhed og sit nærvær, hvis det man står over for, er usikkert eller skaber uro i kroppen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det kan være inden en eksamen, hvor man bliver nervøs. Det kan være, hvis man ikke ved, hvem man skal lege med i frikvarteret. Eller når man opdager, at man har glemt sit idrætstøj for anden gang i træk, og er nervøs for, hvad idrætslæreren vil sig. 

Derudover vokser vi op i en mere kompleks verden, der stiller store krav til vores omstillingsparathed og vores fokus. Som eksempel bliver mere og mere af skolearbejdet flyttet til digitale platforme, som giver mange nye muligheder, men som også gør, at det kan være sværere at fordybe sig og fokusere, fordi kommunikationsformen på sociale medier, kræver at vi hele tiden er meget tilgængelige (Bogpanelet 2021, The Mindfulness Initativ 2021).  

Som lærere, forældre og andet fagpersonale siger I ofte til os, at vi skal ’fokusere’, vi skal koncentrere os bedre og holde os til opgaven, på trods af at de omskiftelige omstændigheder for læring, gør det svært, og at vi ikke altid ved, hvordan vi skal fokusere. Selvom vi er bevidste om udfordringerne, træner vi sjældent livskompetencer, der gør, at vi er i stand til at holde fokus – nemlig vores opmærksomhed.  

Danske Skoleelever

Hos Danske Skoleelever (DSE) er det eleverne, der gennem det repræsentative demokrati bestemmer, hvad organisationen skal arbejde med og have fokus på. DSE ledes af en bestyrelse bestående af grundskoleelever, som fungerer som elevernes talerør til omverdenen. Vi varetager elevernes uddannelsespolitiske interesser over for politikere, embedsmænd, presse og interessenter på skoleområdet. Vi kæmper for at sikre det gode skoleliv til alle elever i danske grundskoler – det vil sige alle folke-, privat-, efter-, fri- og ungdomsskoler, og udbyder en lang række tilbud til elever, elevråd, lærere, skoler og kommuner, fra forskellige kurser og aktiviteter, til stormøder og diverse materialer og bøger. I vores kamp for det gode skoleliv knytter vi os ikke til bestemte partiers politik, men samarbejder med alle politiske partier for at sikre de bedste vilkår ude på skolerne.

Hvis vi ønsker, at børn og unge kan navigere i og trives i en hektisk skolehverdag og en omskiftelig verden, er det vigtigt, at vi prioriterer træning af vores opmærksomhed. – I bliver nødt til at ’MINDE’ os og hjælpe vores hjerner med at få mere ro.   

Vi ved også, at der ikke er noget quick-fix, men vi tror på, at greb, der tager udgangspunkt i forskning i mindfulness, kan være et skridt i den rigtige retning.  

Derfor er jeg glad for, at vi nu i Danske Skoleelever igangsætter et samarbejde med TrygFonden, der har til formål, gennem letforståelige øvelser, at træne elever i at mestre eget skoleliv. Projektet hedder MIND ME.   

I projektperiodens første år, skal vi udvikle øvelser i en samskabelsesproces med otte klasser spredt over hele Danmark. Du kan læse mere om MIND ME og ansøge om at blive pilotklasse her. 

Hvis du har direkte spørgsmål til projektet, er du altid velkommen til at kontakte projektleder Ronja Lundberg på rol@skoleelever.dk