Danske Skoleelever

Blog

Elevdemokratiet halter for meget

Jeg kan ikke tillade yderligere hæmning af elevdemokratiet på skolerne. Og covid-19 er ikke længere en undskyldning

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når jeg ser på grundskolen, har Coronapandemien især haft konsekvenser for elevrådene, desværre. På mange skoler får elevrådene ikke mulighed for at mødes, fordi de består af elever på tværs af klasser. Heldigvis er der på nogle skoler fundet en løsning på det, mens andre skoler af sundhedsmæssige årsager prioriterer, at elevrådet ikke må mødes. Det sker på trods af sundhedsmyndighedernes anbefalinger:  

” Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt eller administrativt formål. Det kan fx være skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger på fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler, valgmøder og opstillingsmøder til skolens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler og lignende samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familiemedlemmer og introduktionskurser samt brobygning.”  

Foreningen jeg repræsenterer (Danske Skoleelever), bygger på elevdemokrati og vores vigtigste opgave er at opretholde elevdemokratiet og skubbe på, så elever bliver taget seriøst på alle niveauer. Og det begynder ude på skolerne, initieret af skoleledelsen.  

Danske Skoleelever

Hos Danske Skoleelever (DSE) er det eleverne, der gennem det repræsentative demokrati bestemmer, hvad organisationen skal arbejde med og have fokus på. DSE ledes af en bestyrelse bestående af grundskoleelever, som fungerer som elevernes talerør til omverdenen. Vi varetager elevernes uddannelsespolitiske interesser over for politikere, embedsmænd, presse og interessenter på skoleområdet. Vi kæmper for at sikre det gode skoleliv til alle elever i danske grundskoler – det vil sige alle folke-, privat-, efter-, fri- og ungdomsskoler, og udbyder en lang række tilbud til elever, elevråd, lærere, skoler og kommuner, fra forskellige kurser og aktiviteter, til stormøder og diverse materialer og bøger. I vores kamp for det gode skoleliv knytter vi os ikke til bestemte partiers politik, men samarbejder med alle politiske partier for at sikre de bedste vilkår ude på skolerne.

I morgen afvikler vi elever generalforsamling, hvor 300 af landets skoleelever deltager – generalforsamlingen er elevernes øverste myndighed. Og vi har fundet en fornuftig løsning, hvor alle deltager digitalt, hjemmefra. Her træffer vi beslutning om og diskuterer, hvad vores forenings holdninger skal være det næste år. Jeg har nemlig fuld forståelse for, at det er udfordrende at samle elever på tværs af skoler og klassetrin fysisk. Vi løser udfordringen med digitale værktøjer. Til vores generalforsamling kommer forhåbentligt flere hundrede elever fra mange skoler i landet.  

Men elevdemokratiet begynder altså ude på skolerne, derfor får du her min tjekliste til at styrke elevdemokratiet: 

1. Få etableret et elevråd med en kontaktlærer – og indkald til møde snarest muligt 

2. Indkald formandskabet/repræsentanter for elevrådet til skolebestyrelsesmøde eller møde med skolelederen. Og tal om, hvad der fylder.  

3. Lyt til eleverne og opfordre elevrådet til at kontakte Danske Skoleelever, der er klar med en stor værktøjskasse, som kan hjælpe elevrådet videre eller i gang 

Følg meget gerne med på vores generalforsamling i morgen den 26/11 fra klokken 8.30: www.skoleelever.dk/generalforsamling