Blog

Filosofi i Skolen

Filosofi på dagsordenen i skolerne

Inspiration til filosofisk dialog

Publiceret

Efter sommerferien er vi hos Filosofi i Skolen klar til et nyt skoleår og til at være tilbage her på bloggen. Vi starter den nye sæson med at reflektere over vores outreach-projekt fra 2021-2022, hvor vi besøgte 50 skoler i Danmark. Her introducerede vi elever til filosofiske dialoger og afholdt workshops for personalet. Målet var at fremme kendskabet til filosofisk dialog samt inspirere til brugen af filosofisk dialogiske redskaber. Vi indsamlede også data via spørgeskemaer hos lærerne før og efter vores besøg. Denne viden vil være med til at danne baggrund for vores indhold på bloggen den kommende tid. Vil du vide mere om projektet og lærernes syn på filosofisk dialog? Læs mere her.

Personlig udvikling og dannelse samt faglige kompetencer

I vores undersøgelse fandt vi, at lærerne primært så filosofisk dialog som et redskab til at styrke elevernes personlige udvikling og dannelse frem for deres faglige kompetencer. Det giver mening, og disse aspekter er naturligvis tæt forbundne. Gennem filosofisk dialog lærer børnene en række kompetencer, som også i høj grad styrker dem i deres faglighed på tværs af fagene. Her er tre eksempler:

Filosofi i Skolen

Filosofi i Skolen er et tværfagligt forsknings-, udviklings- og efteruddannelsesprojekt ved Syddansk Universitet. Vi har arbejdet med filosofisk dialog i alle afskygninger siden 2017, men er særligt interesserede i filosofi med børn i formelle læringsfællesskaber som skolen. Vi vil nemlig gerne bidrage til at forbedre børns læring, trivsel, udvikling og skoleoplevelse. På bloggen her deler vi erfaringer og oplevelser fra projektet. Du kan læse mere om os på www.filosofiiskolen.dk og kontakte os på filosofiiskolen@sdu.dk.

1. Kritisk tænkning: Ved at deltage i filosofiske dialoger, lærer eleverne at stille spørgsmål, analysere argumenter og vurdere forskellige perspektiver. Dette fremmer deres evne til kritisk tænkning, hvilket er en vigtig færdighed i mange fagområder, herunder matematik, naturvidenskab og samfundsvidenskab.

2. Kommunikationsevner: Filosofiske dialoger kræver, at eleverne udtrykker deres tanker klart og præcist. Dette hjælper dem med at udvikle deres kommunikationsevner, hvilket er afgørende for succes i fag som sprog, litteratur og historie.

3. Problemløsning: Filosofiske dialoger opfordrer eleverne til at tænke kreativt og komme med løsninger på komplekse problemer. Dette styrker deres problemløsningsevner, hvilket er nyttigt i fag som matematik, naturvidenskab og teknologi.

Disse eksempler viser, hvordan filosofisk dialog kan bidrage til at udvikle elevernes faglige kompetencer på tværs af forskellige fagområder. Arbejdet med filosofisk dialog bidrager også til børns sociale kompetencer. Gennem dialogen lærer børnene bl.a. at lytte til andres perspektiver, udtrykke deres egne meninger og håndtere uenigheder.

Facilitatorrollen

Facilitatorrollen i filosofisk dialog med børn er kompleks og udfordrende, men også meget meningsfuld. Sådan blev det også opfattet på skolerne, hvor pædagoger og lærere fandt det særligt værdifuldt at tage facilitatorrollen og dens neutrale tilgang til indholdet med videre. Dog bemærkede mange, at det nok ville blive udfordrende at få greb om denne rolle, hvilket også er vores erfaring. Hos os er facilitatorrollen bl.a. præget af:

- En dualistisk tilgang: Facilitatoren skal være nærværende for at styre dialogen, stille spørgsmål og sikre, at alle elever involveres. Samtidig skal facilitatoren træde tilbage og give plads til elevernes egne tanker og perspektiver.

- Neutralitet: Facilitatoren skal ikke fremme bestemte synspunkter eller give feedback på elevernes udsagn. I stedet skal facilitatoren hjælpe eleverne med at udforske deres udsagn i dybden.

- Skabe et trygt miljø: Facilitatoren skal skabe et respektfuldt miljø, hvor alle elever føler sig værdsatte og hørt. Dette kan indebære at inkludere alle elever, håndtere konflikter og fremme en kultur af respekt og lydhørhed.

Facilitatorrollen kræver træning og øvelse, men er meget gavnlig i forskellige undervisningssammenhænge.

Følg med på bloggen den kommende tid

Vi har lært meget gennem dette projekt, og vi ser frem til at dele vores indsigter og erfaringer med jer i kommende blogindlæg. Der er heldigvis masser at tage fat på for os i vores formidlingsrolle i det nye skoleår.

Hvis I har nogen spørgsmål eller kommentarer eller emner I godt kunne tænke jer at vi tog op jer på bloggen, eller der er noget, I mangler viden om, så tøv ikke med at skrive til os på filosofiiskolen@sdu.dk.

Læs mere på www.sdu.dk/filosofiiskolen.dk