Blog

Hvad synes børnene egentlig?

Inden for Filosofi med børn insisterer vi på vigtigheden af at børns perspektiver og tanker bliver hørt. Men hvad synes børnene så egentlig om Filosofi med børn? Husker vi at spørge om det?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Filosofi med børn er ikke kun kendetegnet ved en særlig didaktisk tilgang, men også ved et børnesyn der insisterer på vigtigheden af at børns perspektiver og tanker bliver hørt.

I lyset af den prominente rolle som børns perspektiver fylder inden for området, er det egentlig overraskende så lille en del af forskningen i feltet der faktisk har undersøgt børns syn på filosofiske dialoger som aktivitet.

En undersøgelse af børns oplevelser

Filosofi i Skolen

Filosofi i Skolen er et tværfagligt forsknings-, udviklings- og efteruddannelsesprojekt ved Syddansk Universitet. Vi har arbejdet med filosofisk dialog i alle afskygninger siden 2017, men er særligt interesserede i filosofi med børn i formelle læringsfællesskaber som skolen. Vi vil nemlig gerne bidrage til at forbedre børns læring, trivsel, udvikling og skoleoplevelse. På bloggen her deler vi erfaringer og oplevelser fra projektet. Du kan læse mere om os på www.filosofiiskolen.dk og kontakte os på filosofiiskolen@sdu.dk.

På denne tid sidste år gennemførte vi i Filosofi i Skolen et ugelangt projekt i samarbejde med CoC Playful Minds i Billund. Her undersøgte vi blandt andet børns oplevelser.

I løbet af ugen afholdt vi 58 dialoger i klasser fra 3. til 6. Dialogerne var online på Teams og i alt 119 børn deltog. Da ugen var gået, fik alle børnene et anonymt survey hvor vi blandt andet bad dem om frit at skrive tre ord som de synes passede på ugens dialoger.

En nylig artikel om undersøgelsen indeholder denne figur som viser hvilke ord børnene valgte:

Resultaterne

Vi konkluderer i artiklen at børnene generelt gav udtryk for at de kunne lide at deltage de filosofiske dialoger, og at de oplevede det som var et understøttende læringsmiljø hvor de frit kunne dele deres ideer.

Deres svar tydede også på, at de var i stand til at afkode læringsrummet (uden at have fået nogen forklaring) og at de generelt oplevede at indgå i et undersøgende fællesskab.

Men der var også forskelle mellem børnene og nogle af dem gav komplekse svar. Fx var der flere eksempler på at børnene skrev ord som "kedeligt" + "mærkeligt" + "hyggeligt" som den kombination af ord der passede på deres oplevelse.

Læs mere om undersøgelsens elementer og resultater i artiklen ”Children’s experiences of online philosophical dialogues” som er frit tilgængelig her.

Videre perspektiver

Vores undersøgelsen viser os at det vil være relevant med mere systematisk forskning i børns oplevelse af filosofiske dialoger. Det vil kunne styrke vores viden om børns perspektiver, hvilket kunne gavne både praksis og teori i filosofi med børn og i dialogisk undervisning bredere.

Links

Læs artiklen: Children’s experiences of online philosophical dialogues

Læs om dialogmaterialerne vi brugte: Inspiration til samtaler om FNs Verdensmål (der er også link videre til hvor de kan hentes gratis).