Blog

Inspiration til filosofiske online-samtaler

Hvis du vil engagere dine udskolingselever i synkron klassesamtale online, er der her tre præsentationer du kan afprøve: Om identitetsdannelse, argumentationsteori og religionsfilosofi.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tre temaer inden for livsfilosofi og kritisk tænkning

Vi ved fra egne erfaringer med skoleklasser, at det er væsentligt sværere at engagere eleverne i fælles samtale, når alle sidder bag skærmen. Men måske kan disse materialer hjælpe.

De er egentlig udviklet til et andet formål (se her for omtale), men vi gætter på at de vil kunne fungere godt online. Der er tale om tre gratis materialer i form af slides (PowerPoint-præsentationer) som man ser igennem og taler om i fællesskab. Emnerne er:

Filosofi i Skolen

Filosofi i Skolen er et tværfagligt forsknings-, udviklings- og efteruddannelsesprojekt ved Syddansk Universitet. Vi har arbejdet med filosofisk dialog i alle afskygninger siden 2017, men er særligt interesserede i filosofi med børn i formelle læringsfællesskaber som skolen. Vi vil nemlig gerne bidrage til at forbedre børns læring, trivsel, udvikling og skoleoplevelse. På bloggen her deler vi erfaringer og oplevelser fra projektet. Du kan læse mere om os på www.filosofiiskolen.dk og kontakte os på filosofiiskolen@sdu.dk.

Tænk din lærerrolle anderledes

Materialernes design lægger op til at læreren har minimal forberedelse som blot består i at man orienterer sig i præsentationens opbygning (og evt. hvordan øvelsesopgaverne fungerer). I selve undervisningen klikker man sig så igennem slides sammen med eleverne og tager diskussioner undervejs. Lærerens rolle er altså ikke at være ekspert, men at være undersøgende sammen med eleverne (præsentationerne indeholder dog også noter med forslag til pædagogisk styring af aktiviteterne).

Vi anbefaler at man tager sig god tid og giver eleverne lejlighed til at stille spørgsmål, reflektere og undre sig undervejs. Derfor er det også en god idé, hvis ambitionen for undervisningen snarere er at være grundig med få slides, end at prøve at nå det hele. Vi anslår at der er stof til mindst to lektioner i hver af de tre præsentationerne. Hertil kommer øvelsesopgaver man evt. kan fortsætte med.

Om præsentationernes indhold

Præsentationerne er udviklet til udskolingen, men vil nok også kunne benyttes til stærke klasser på mellemtrinnet.

Præsentationen om identitet introducerer forskellige vinkler på identitet som fænomen og med fokus på sammenhængen mellem den enkelte og fællesskabet og på betydningen af ritualer, steder og ting. Den indeholder også øvelsesopgaver.

Med præsentationen om argumentationsteori kan du klæde dine elever på til kritisk tænkning og stillingtagen. I præsentationen introduceres kernebegreber indenfor argumentation, der siden gøres konkrete gennem små øvelser.

Præsentationen om religionsfilosofi introducerer eleverne til religionsfilosofiske begreber og problemstillinger om fx det ondes problem, religiøs viden og forholdet mellem moral og religion. Den indeholder også diskussionsoplæg og øvelser.

Feedback?

Vi vil rigtig gerne høre fra jer, hvis I afprøver materialerne. Ris, ros og kommentarer kan sendes til: filosofiiskolen@sdu.dk

Henvisninger

Materialerne er gratis tilgængelige på EMUen:

Omtale af materialerne og deres baggrund: https://www.folkeskolen.dk/1855996/filosofi-og-kritisk-taenkning-paa-skemaet-naar-de-andre-gaar-til-praest