Blog

Inspiration til samtaler om FN’s Verdensmål

Med filosofiske samtaler kan sammen med eleverne komme et spadestik dybere ift verdensmålene. I stedet for at spørge ”Skal vi afskaffe ulighed?”, kan man fx spørge ”Skal man have det samme for at være lige?” og derved åbne for refleksioner uden at forudsætte et facit. Hent vores gratis materiale, og giv eleverne en mulighed for at tænke med og skabe ny viden sammen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Verdensmålene bliver ofte præsenteret i statistikker, der maler dystopiske billeder af fremtiden, hvilket i værste fald kan føre til apati. Men dialoger om emnerne bag verdensmålene kan tværtimod virke motiveren­de og skubbe til interesse og engagement.

Når man arbejder med verdensmålene i skoler, er det dog vigtigt, at man har værktøjerne til at tale om dem sammen. Her er der især to udfordrin­ger, man skal være opmærksom på: de abstrakte begreber og de værdiladede formuleringer.

Store spørgsmål og abstrakte begreber

Filosofi i Skolen

Filosofi i Skolen er et tværfagligt forsknings-, udviklings- og efteruddannelsesprojekt ved Syddansk Universitet. Vi har arbejdet med filosofisk dialog i alle afskygninger siden 2017, men er særligt interesserede i filosofi med børn i formelle læringsfællesskaber som skolen. Vi vil nemlig gerne bidrage til at forbedre børns læring, trivsel, udvikling og skoleoplevelse. På bloggen her deler vi erfaringer og oplevelser fra projektet. Du kan læse mere om os på www.filosofiiskolen.dk og kontakte os på filosofiiskolen@sdu.dk.

Vi kender godt ord som ulighed, bæredygtig og retfærdig, men ved vi faktisk, hvad det betyder? Ved vi hvordan andre forstår ordene? Hvordan kan begreberne defineres? Det er velkendt for filosofien, at vi i daglig tale bruger ord uden at tænke over den dybere mening, men hvis vi ikke får foldet de centrale begreber og emner i verdensmålene ordentligt ud, bliver det uklart, hvad verdensmålene egentlig handler om, hvordan man skal forholde sig til dem og handle på baggrund af dem. Det gælder både for børn og voksne.

Stærk værdiladning

Verdensmå­lene er også formuleret på en ret moraliserende måde, som gør det svært at bearbejde dem fra forskellige perspektiver. Det er ikke let at skabe en reelt åben og undersøgende dialog om, hvorvidt man skal afskaffe fattigdom (Verdensmål nr 1) eller afskaffe sult (Verdensmål nr 2) – for hvem vil være uenig i det? Dermed risikerer verdensmålene bare at blive endnu en ting i rækken af regler, som de voksne stiller op – og det kan være svært at engagere sig i som barn.

Om inspirationsmaterialet

Disse udfordringer er baggrunden for udarbejdelsen af et inspirationsmateriale, der indeholder 17 filosofiske dialoger – en dialog til hvert verdensmål – med forslag til, hvordan man kan facilitere dialo­ger om de abstrakte begreber samt arbejde med emnerne og værdierne bag verdensmålene. Sam­lingen afsluttes med en ekstra dialog om begrebet verdensborgerskab.

Materialet er udarbejdet af Anni Nielsen og Caroline Schaffalitzky fra Filosofi i Skolen i forbindelse med projektet ”Filosofisk Eksperi­mentarium” ved CoC Playful Minds i Billund.

En del af dialogerne har vi afprøvet i praksis (bl.a. på 3.-6. klassetrin), nogle af dem er afprøvet af andre, og nogle få af dem er helt nye. Sammen udgør de vores bud på, hvor­dan man kan arbejde med området. Målet er at inspirere andre til selv at gå i gang, for som det fremgår af vejledningen, så er dialogvejledningerne ikke færdige manualer, der skal følges til punkt og prikke eller føre et bestemt sted hen. Det er proces­sen og samtalen, der er det vigtige.

Erfaringer i praksis

Der er naturligvis mange måder at arbejde med verdensmålene på, og både skolefolk og organisationer har de seneste år lavet et væld af tiltag, informations- og undervisningsmaterialer. Håbet er at inspirationsmaterialet her kan supplere med nogle inddragende tilgange gennnem de filosofiske samtaler.

Vores erfaring er, at de filosofiske dialoger gør verdensmålenes indhold tilgængeligt for børn og unge på en engagerende og spændende måde, hvor de oplever, at deres perspektiver også har ret, og at deres mening også tæller. Og måske giver de også værktøjer til selvstændigt at kunne reflektere over temaerne i hvert enkelt verdensmål og derved give et godt grundlag for både personlig stillingtagen og fagligt arbejde med stoffet.

Links:

Hent materialet:

https://www.cocplayfulminds.org/videnlab/toolbox/filosofiske-dialoger-om-fn-s-verdensmal/

Læs mere om projektet bag materialet:

https://www.sdu.dk/da/voresverdensmaal/sdg_nyhedsliste/kan_filosofiske_dialoger_modvirke_klimaangst