Blog

Hvordan leverer skolen et alternativ til konfirmationsforberedelse?

Skoler kan nu vælge at lægge konfirmationsforberedelsen i understøttende undervisning, men skal så sørge for et meningsfuldt tilbud til de elever, som er tilbage i klassen, mens andre er til præst. Vi har et bud på, hvordan man håndterer den udfordring. Har vi ramt rigtigt?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Udfordringen

Siden 2019 har det været muligt for skoler at benytte understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse i 7. eller 8. klasse. De skal dog sørge for et alternativt tilbud til elever, som ikke deltager. Derfor er der behov for at støtte skolerne i at leve op til de krav, der stilles til understøttende undervisning generelt og til den særlige undervisningssituation, som opstår, når klassen deles op. Det giver fx sig selv, at det er vanskeligt at lave noget, som på en ene side er godt og meningsfuldt for eleverne, men som det på den anden side ikke gør noget, at resten af klassen går glip af.

En filosofisk-dialogisk tilgang

Filosofi i Skolen

Filosofi i Skolen er et tværfagligt forsknings-, udviklings- og efteruddannelsesprojekt ved Syddansk Universitet. Vi har arbejdet med filosofisk dialog i alle afskygninger siden 2017, men er særligt interesserede i filosofi med børn i formelle læringsfællesskaber som skolen. Vi vil nemlig gerne bidrage til at forbedre børns læring, trivsel, udvikling og skoleoplevelse. På bloggen her deler vi erfaringer og oplevelser fra projektet. Du kan læse mere om os på www.filosofiiskolen.dk og kontakte os på filosofiiskolen@sdu.dk.

Dette er baggrunden for et arbejde vi lavede i foråret med at udforme inspirationsmaterialet Filosofi og kritisk tænkning til skolerne for UVM. Vi tog udgangspunkt i vores viden om filosofiske dialoger og aktiviteter, og har designet et materiale med vejledninger, hvor vi emnemæssigt lægger vægt på bl.a. etiske og eksistentielle spørgsmål, kritisk tænkning og æstetisk refleksion.

Da størrelsen af gruppen af elever der skal have tilbud om aktiviteter, kan variere meget (nogle steder en enkelt eller to elever, andre steder måske 10), valgte vi at sammensætte materialet af en række forskellige undervisningsformer, som man kan vælge imellem:

  • Tavleundervisning 
  • Filosofiske dialoger faciliteret af underviser
  • Æstetiske refleksioner
  • Undersøgende workshops på skolen
  • Feltarbejde og mini-projekter

Men hvad skal man så lære?

Målet med aktiviteterne er især at give eleverne et rum for kritisk at undersøge og reflektere over perspektiver, livsmuligheder og værdier. Vi lægger os på denne måde op ad det, som er blevet kaldt en ”ikke-affirmativ” tilgang: Vi arbejder med en dannelsesopgave, som ikke skal tænkes ud fra et bestemt, forud givet sæt af viden og værdier som overdrages – det handler fx ikke at understøtte specifikke kompetencer. I stedet er det mødet med det overraskende og anderledes, der skal føre til refleksion og læring. Vi håber derfor at vi er lykkedes med at designe noget som virker motiverende, og som understøtter elevernes oplevelse af fælles undersøgelse og meningsfuldhed.

En viruskrise kom i vejen

Det var oprindeligt planen, at materialerne løbende skulle være afprøvet, mens vi udviklede dem. Men eftersom nedlukningen ramte netop som vi var gået i gang, var skolerne så travlt optaget af at få online-undervisningen til at fungere, at vi måtte sadle om.

Det lykkedes dog at finde en håndfuld elever på de relevante klassetrin, som var villige til at være prøvekaninger – de var en stor hjælp! Fx var de vældig gode til at fortælle os, når vores aktiviteter ville tage væsentligt længere tid at gennemføre end vi forestillede os, og når vores ideer var for kedelige eller for tossede...

Disse tilbagemeldinger har været guld værd, men vi glæder os også til at høre fra lærere og elever som forhåbentlig vil bruge materialerne, nu hvor de kommer på EMUen.

Giv endelig lyd, hvis I prøver noget af det af! Vi følger op her på bloggen.

Henvisninger

Materialet til Filosofi og kritisk tænkning på EMUen kommer til at ligge under ”Varieret undervisning” her.

Erfaringer fra rammeforsøget 2015-2017 med konfirmationsforbredelse i skoletiden (og udfordringer ift planlægning og ift indhold) er beskrevet i en rapport for UVM, som kan læses her.