Blog

Unges trivsel på sociale medier – uheldig tendens i voksnes engagement

To nye rapporter viser betydningen af voksnes engagement i unges digitale liv- også i de ældste klasser

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

UVM udgav i maj rapporten ”IT—Sikkerhed på Undervisningsområdet”. Rapporten indeholder oplysninger om en række dimensioner i unges trivsel på digitale medier. 

Common Sense Media har netop udgivet rapporten ”Social Media, Social Life: Teen Reveal Their Experiences.

Malmstrømsk

På ”Malmstrømsk” kan du læse om mental sundhed og digital trivsel i et skole- og læringsperspektiv. Jeg bestræber mig på at gøre mine tekster så praksisorienteret som muligt. Mit mål er at inspirere til dialog på bloggen, på lærerværelset og til pædagogiske tiltag i klassen. Jeg begyndte mit arbejde som lærer i et skoletilbud for børn med særlige behov. Herfra fik jeg særlig interesse for forholdet mellem mental sundhed og læring. En interesse, som jeg senere arbejdede med i 8 år i Psykiatrifonden og nu som selvstændig. Dertil arbejder jeg med udvikling af undervisningsmateriale i digital dannelse til udskolingen ved Center for Information og Boble Studier, Københavns Universitet. Her står jeg for at udvikle materialer, der inddrager forældre og styrker skolehjemsamarbejdet om digital trivsel og dannelse.

De to rapporter supplerer hinanden, idet UVM fokuserer på sikkerhed og adfærd, mens Common Sense Media ser på trends i perioden 2012-2018 og sammenhænge mellem unges generelle trivsel og trivsel på sociale medier. Fælles for de to undersøgelser er, at de viser unge generelt trives på sociale medier samtidigt med, at de fleste unge rapporterer en eller flere negative oplevelser på sociale medier.

En interessant og bekymrende tendens i UVMs rapport er, at forældres engagement i unges digitale trivsel falder efter deres børn fylder 12 år. Det betyder at i den periode, hvor unge oftest oplever problemer med billeddeling og shaming, er forældrene i stigende grad fraværende. Common Sense Media bekræfter denne tendens i det de påviser, at unge ofte håndterer udfordringer i sammen med venner fremfor med forældre. Dette bekræftes af danske undersøgelser.

Dermed er forældre i stigende grad fraværende i forhold til sociale medier i en periode af de unges liv, hvor sociale mediers betydning for deres trivsel snarere er stigende end dalende. En tendens, der ikke mindst gælder de unge, der har det sværest.  Common Sense Media viser nemlig, at unge med lav grad af mental og social trivsel tillægger sociale medier større betydning - positivt og negativt - end andre unge. Den negative betydning kommer blandt andet til udtryk ved, at unge med lav trivsel oftere sletter indhold på sociale medier, hvis det ikke bliver liket og i højere grad oplever negative følelser, når de ser billeder på sociale medier fra arrangementer, hvor de ikke er inviteret. Den positive betydning kan ses ved, at unge med lav grad af trivsel tillægger sociale medier større betydning for deres positive oplevelse af selvværd og tilhørsforhold til et fællesskab.

Rapporterne understreger betydningen af sociale medier i de unges liv, og indirekte også betydningen af voksnes faldende engagement med unges alder. Positivt formuleret kan forældre og skole tage afsæt i potentialet i sociale medier og skabe nye rammer for dialogen med unge i hjemmet og på skolen. Målet kan være at få adgang til de unges refleksion om sociale mediers forskellige betydninger for trivsel for forskellige unge. På det grundlag kan unge, forældre og skole skabe fælles engagement i digital trivsel – også i de ældste klasser.

Rapporterne kan findes her:

https://www.commonsensemedia.org/research

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/aug/180821-ny-analyse-undersoeger-boern-og-unges-adfaerd-omkring-sociale-medier-og-it-sikkerhed

Powered by Labrador CMS