Ann-Berit

Blog

Hvad er 'pigefnidder'?

En betegnelse, der dækker over min manglende vilje til at forsøge at gennemskue, hvad der egentlig foregår blandt pigerne i min klasse?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg skriver udelukkende baseret på egne erfaringer og holdninger. Det vil jeg gerne fastslå, inden jeg kommer for godt i gang. Jeg VED ikke mere, end hvad jeg SYNES ud fra, hvad jeg har ERFARET. Så er vi i gang.

...

Ann-Berit

Jeg er dansklærer og PLC-medarbejder på Mølleskolen i Ry. I mit lærerliv er børnene i centrum. Min undervisningstid er ikke min egen. Det er børnene. Jeg har særligt fokus på børnefællesskaber. Det er vigtigt for mig, at børnene er trygge i deres fællesskab. Så bliver de nemlig i stand til at deltage i undervisningen og få optimalt udbytte. Jeg elsker mit arbejde og tænker på det uafbrudt - også når jeg har fri, og jeg gør det med glæde og stolthed.

Jeg har ofte hørt (og selvfølgelig også selv brugt) udtrykket: "pigefnidder". 

- Der er noget pigefnidder i min klasse.

- Det er bare pigefnidder.

På et tidspunkt i mit lærerliv blev jeg pludselig stærkt optaget af elevernes trivsel. Altså ikke kun deres faglige trivsel - men deres trivsel i fællesskabet, deres sociale trivsel, om man så må sige. Jeg opdagede, at det faktisk er ret vigtigt for børn i skolen, at man har det godt med at være i sin klasse - og med at være en del af det fællesskab, der på godt og ondt er, når man er en klasse. Se, det vidste jeg ikke, da jeg var meget ung og nyuddannet i midt-halvfemserne. Dengang var jeg fagenes forkynder. Jeg var dansklærer og underviste i danskfagets mange færdigheder. Resten var ikke mit problem. Det måtte forældrene tage sig af.

Der gik mindst 5 år, før jeg opdagede, at der var en sammenhæng mellem børns faglige udvikling og deres trivsel.

Min interesse for trivsel udviklede sig hen over en årrække - og jeg synes, jeg til stadighed bliver klogere (får nye erfaringer). Jeg bliver aldrig færdig med at lære. Men efter 25 år har man ligesom samlet sammen hist og pist. Og jeg har de sidste 6-10 år virkelig haft fokus på elevtrivsel som grundlag for børnenes faglige udvikling. 

En af de ting, jeg til stadighed lader mig provokere af, er når jeg hører voksne mennesker med tilknytning til skolen sige: "Der er noget pigefnidder i min klasse. Det er helt naturligt."

Jeg bliver straks indestængt og harm - indeni. Det gør jeg faktisk - og jo - man må gerne mene noget andet end mig. Jeg går ind for retten til egne holdninger. Men jeg vil gerne udfordre dem og diskutere. 

Pigefnidder. I min optik er det ofte en undskyldning for ikke at gøre mere ved tingene.

Nu har jeg ligesom givet det et navn. Og det kan man altså ikke gøre noget ved. Det er bare helt naturligt, når man går i 4. klasse. Så er der altså bare pigefnidder. Sådan er det i alle klasser.

Det bliver endda sagt til forældremøder.

Ja, der er jo noget pigefnidder i klassen. Det skal I lige snakke med jeres piger om. 

Jeg HADER ordet pigefnidder. For tænk, hvis man var lidt nysgerrig efter at finde ind bag ved "pigefnidderen" og se, hvad der rører sig der. 

Jeg fik et øjeblik lyst til at remse op, hvad der kan ligge bag ordet PIGEFNIDDER - men jeg bliver jo aldrig færdig - for det er virkelig en bred vifte af alt fra magtkampe, konflikter, drillerier og det, der er værre (og sikkert også knap så meget værre!)

Det næste man så tyr til er måske, at holde "pigesamtaler". Altså placér pigerne i en rundkreds, så de kan fortælle hinanden, hvordan de har det. Det kan faktisk godt fungere, men bedst i en sammenhæng med andre indsatser (synes jeg!) Jeg har ofte oplevet piger sige alle de rigtige ting, hvorefter deres handlinger stikker i en helt anden retning. Piger kan være ekstremt velformulerede omkring egne og andres følelser, og så kan de ikke altid leve op til det i praksis.

- Fordomsfuld, Ann-Berit? Generaliserende???

Ja, ja! Det ved jeg godt, men I ved - når man er lidt firkantet, så bliver det måske tydeligere, hvad man vil. 

Og jeg vil virkelig gerne have, at vi dropper betegnelsen "Pigefnidder". Jeg vil gerne, at vi hele tiden forholder os til fællesskabets tilstand. At vi italesætter og øver os på at være deltagere i klassefællesskabet, så det er bedst for alle. At vi voksne i skolen tager ansvar og handler. At vi tør værdisætte og rammesætte tydeligt, hvad vi vil med klassefællesskabet og gør det til et fælles projekt, som man hele tiden forholder sig til og arbejder for - ud over at hænge 10 klasseregler op på opslagstavlen. Vel at mærke klasseregler, som børnene holder op med at kigge på, hvis de bare står der - og hvis man ikke praktiserer dem i dagligdagen.

Skole er noget vi øver os på. Fællesskaber er noget vi øver os på. Frikvarterer er noget vi øver os på. Samarbejde er noget vi øver os på. Klassesamtaler er noget vi øver os på. Makkerarbejde er noget vi øver os på. At blive mødt med et "god morgen" hver dag er noget vi øver os på. At holde orden og respektere hinandens ting er noget vi øver os på. At lege er noget vi øver os på. At tale respektfuldt til hinanden er noget vi øver os på. At fremlægge er noget vi øver os på. At være det bedste publikum er noget vi øver os på.

Jeg kunne blive ved.

- Hvad har det med pigefnidder at gøre, Ann-Berit?

Konflikter mellem børn er en del af vores dagligdag. Og skolens voksne skal lære børnene at håndtere konflikterne. Det er ikke altid, de selv kan løse dem. Så må vi træde til. Men de skal i hvert fald lære, at en konflikt ikke er farlig - det er bare en uoverensstemmelse mellem to mennesker, som måske har misforstået hinanden - måske er uenige om noget - måske ikke har fået lavet tydelige aftaler, som ikke har de samme ønsker..... Og de skal lære, hvilke spilleregler der er smarte at følge, når man skal være sammen om noget.

DET er vi nødt til at lære vores elever (og piger). 

Vi må ikke lade det summe og leve sit eget liv, fordi vi ikke har lyst/tør/kan/vil stikke hænderne ned i den hvepserede. 

Vi må ikke lade klassefællesskaber udvikle sig selv. Vi skal tage ansvar som skolens voksne for de fællesskaber, vi står i spidsen for. 

"Pigefnidder" findes ikke i DDO. Altså er det ikke et ord.

Skal vi så ikke holde op med at bruge det?

Powered by Labrador CMS