Danske Skoleelever

Blog

Danmarks første undervisningsmiljø-repræsentanter

Min drøm er, at når skolernes arbejdsmiljøgrupper mødes, så er der også plads til at eleverne er repræsenteret. Lad os uddanne UMR, ligesom vi har uddannede AMR

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er rigtig godt styr på lærernes arbejdsmiljø, for det skal der jo være, men elevernes undervisningsmiljø derimod halter efter min mening alt for meget.

Min drøm er, at når skolernes arbejdsmiljøgrupper mødes, så er der også plads til, at eleverne er repræsenteret. Og den proces vil vi hos Danske Skoleelever rigtig gerne bakke op om, fordi det selvfølgelig kræver, at de elever, der påtager sig den vigtige opgave, er klædt godt på til det. Derfor tilbyder vi nu sammen med Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) at uddanne elevernes undervisningsmiljørepræsentanter. Projektet hedder ’Vi er UMR’, og man kan læse meget mere om det på www.vierumr.dk, hvor man også kan tilmelde elever til de åbne kurser.

Danmarks første undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) er uddannet

Danske Skoleelever

Hos Danske Skoleelever (DSE) er det eleverne, der gennem det repræsentative demokrati bestemmer, hvad organisationen skal arbejde med og have fokus på. DSE ledes af en bestyrelse bestående af grundskoleelever, som fungerer som elevernes talerør til omverdenen. Vi varetager elevernes uddannelsespolitiske interesser over for politikere, embedsmænd, presse og interessenter på skoleområdet. Vi kæmper for at sikre det gode skoleliv til alle elever i danske grundskoler – det vil sige alle folke-, privat-, efter-, fri- og ungdomsskoler, og udbyder en lang række tilbud til elever, elevråd, lærere, skoler og kommuner, fra forskellige kurser og aktiviteter, til stormøder og diverse materialer og bøger. I vores kamp for det gode skoleliv knytter vi os ikke til bestemte partiers politik, men samarbejder med alle politiske partier for at sikre de bedste vilkår ude på skolerne.

Som man kan læse her på Folkeskolen.dk ("Ikke mere pjat" - nu skal skoler tage elevers undervisningsmiljø seriøst), blev de første uddannede UMR 36 engagerede elever fra Odense Kommune, som nu er klar til at tage samarbejdet om at udvikle skolernes undervisningsmiljø seriøst og bidrage til den åbne debat, som skolerne fremover kan have om emnet.

Det kommer til at gavne skolerne

Vi ved, at det skaber bedre trivsel og bedre undervisningsmiljø at inddrage eleverne i undervisningen. Med UMR-uddannelsen er vi elever klar til at tage det til næste niveau, så alle skolens led fra elev til skoleledelse sidder med om bordet, når der tales arbejds- og undervisningsmiljø. De veluddannede UMR har bare andre opmærksomhedspunkter, end lærere og skoleledelse har. Tænk eksempelvis på det unikke indblik skolen kan få i elevernes psykiske undervisningsmiljø.

Jeg har før hørt lærere og skoleledelse sige, at når de endelig inddrager elever i arbejdet med undervisningsmiljøet, så kommer der kun useriøse og omkostningstunge løsningsforslag. Jeg tror, at det skyldes netop mangel på viden. Ligesom lærerne har en uddannet AMR, så har eleverne også behov for en uddannet UMR.

Derfor vil jeg rigtig gerne høre jeres input: Hvad tænker I om sådan en UMR-uddannelse for elever – og kunne I finde på at tilmelde en elev til det?