Astra-bloggen

Blog

Talent i praksis - Ny antologi om talentarbejde i den danske grundskole

I den nye antologi ‘Talent i praksis - En antologi om didaktiske refleksioner og praksiserfaringer fra talentarbejde i den danske grundskole’ har Astras talentindsats Science Talenter samlet didaktiske refleksioner fra grundskolelærere, som alle er enten uddannede talentvejledere eller har undervist på Science Talenters og Københavns Professionshøjskoles fælles Talentvejlederuddannelse. Antologiens artikler har fokus på praksis og skal fungere som inspiration for lærere, ledere og forvaltninger.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Gennem de sidste 10 år har der været et stigende fokus og en øget interesse for talenter og talentudvikling i grundskoler og på ungdomsuddannelser. 

I den nye antologi ‘Talent i praksis -  En antologi om didaktiske refleksioner og praksiserfaringer fra talentarbejde i den danske grundskole’ har Astras talentindsats Science Talenter samlet didaktiske refleksioner fra grundskolelærere, som alle er enten uddannede talentvejledere eller har undervist på Science Talenters og Københavns Professionshøjskoles fælles Talentvejlederuddannelse. Antologiens artikler har fokus på praksis og skal fungere som inspiration for lærere, ledere og forvaltninger. 

Formålet med udgivelsen er at: 

  • videregive konkrete og praksiserfaringer fra skolelæreres daglige arbejde på Danmarks grundskoler. 
  • afdække hvordan der arbejdes med talenter i grundskolen.
  • beskrive forskellige didaktiske tilgange til, hvordan forvaltninger, grundskoler og den enkelte lærer kan arbejde med talenter i praksis. 

Konceptet for skriveprocessen har været: Hvad sker der hvis man samler en gruppe af landets talentvejledere til en skriveweekend? Derfor skal artiklerne ikke anses som forskning, men som praksisberetninger der beskriver, hvordan teori kan overføres til den “virkelige” verden.

Antologien er ikke en fyldestgørende beskrivelse af de mange inspirerende projekter, tiltag og strategier, der er i den danske grundskole. Derfor er antologien tænkt som en dynamisk udgivelse. Således at nye tekster vil kunne tilføjes, efterhånden som viden om talent udvikler sig. Så hvis du har noget på hjerte og gerne vil bidrage, opfordres du til at kontakte os.

Hvad er talent

Talent er en særlig kompetence, der bygger på både medfødte og erhvervede evner og på lyst og vilje til at udvikle og udnytte sit potentiale. Inden for talentudvikling i undervisningssammenhænge arbejder man med to grupper af børn og unge:

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

  • De talentfulde (ca. 10 - 15 % af en årgang)
  • De højtbegavede (ca. 1 - 2 % af en årgang)

Science Talenter har hovedfokus på den brede talentgruppe. Talenter er elever, som er fagligt gode og har mulighed for at blive blandt de bedste, hvis potentialet stimuleres. Det er elever, der har viljen og lysten til at gøre en ekstra indsats. Men talenterne er ikke blot de indlysende dygtige eller begavede, som kan være lette at identificere. Nogle af talenterne kan også findes blandt de skoletrætte og utilpassede børn og unge.

Talentlandskabet i Danmark deler sig overordnet efter tre forskellige retninger:

  • Talent som kultur
  • Talent via træning
  • Medfødt talent

Læs mere om de forskellige retninger i antologien ‘Talent i praksis’. 

Antologien ‘Talent i praksis’ kredser om seks overordnede emner, fx. ‘grundlæggende viden om talentmiljø, spotning og træning’, ‘hvordan eksterne projekter implementeres i skolens arbejde med talent’ samt ‘hvordan talentvejlederen støtter skolens læringskultur’.

Uddrag fra antologien ‘Talent i praksis’:

“Eleven, en dreng i 9. klasse med ADHD og en masse energi, sidder bagest i klassen og forstyrrer ofte. Han kommer hele tiden med høje udbrud og siger en masse upassende ting for at få opmærksomhed fra de andre i klassen og måske endda for at forpurre undervisningen. I bund og grund de fleste læreres skrækscenarie af en elev. I forbindelse med min uddannelse til talentvejleder læste jeg om Betts & Neiharts talenttyper, hvilket fik mig til at tænke på denne dreng. Var han i virkeligheden et misforstået talent? 

Jeg begyndte at gå mere til ham og udfordre hans udsagn og de ting, han sad og lavede i timerne. Jeg opdagede pludselig, at han var utrolig dygtig til at tegne, og at han faktisk tegnede karikaturtegninger af mig og de ting, jeg underviste i. En dag tegnede han sin egen version af UV-stråler ved hjælp af forskellige soldater og kunne efterfølgende – ud fra sin tegning – forklare forskellen på UVA-, UVB- og UVC-stråler. Han brugte sin egen hjemmetegnede model til at vise forståelse for det lærte – altså tydelig modelleringskompetence, der er en af de fire gennemgående kompetencer i naturfagene.

Uddraget er fra artiklen ‘Talenttyper - hvad rager det mig?’ af Stefan From-Møller i antologien ‘Talent i praksis’ udgivet af Astra - det nationale naturfagscenters talentindsats Science Talenter, 2021.”

Får du lyst til at fordybe dig endnu mere, så tilbyder Science Talenter og Københavns professionshøjskole stadig Danmarks eneste talentvejlederuddannelse målrettet grundskolelærere. 

Talentvejleder og -uddannelse

En talentvejleder har viden og kompetencer, der understøtter, at skolen kan udvikle en helhedsorienteret talentstrategi.

Talentvejlederuddannelsen består af 2 moduler som løber hen over skoleåret, og giver samlet 20 ECTS-point.

Del dine erfaringer

Jeg  håber du vil bruge ‘talentantologien’ som et inspirationsmateriale, hvis du vil lave “noget med talent” på din egen skole, gerne vil blive klogere på emnet eller helt enkelt er nysgerrig på talentarbejde. 

Og endelig; glem ikke at dele din oplevelse med alverden. Din oplevelse og din erfaring med talentarbejde er nødvendig for, at vi alle kan komme videre med at udvikle arbejdet! Så kontakt endeligt Science Talenter!

Download antologien