Blog

Hykleri i hovedstyrelsen: Når anklager er nok til at fælde en formand

Krænkende adfærd skal altid tages alvorligt. Men det skal retssikkerhed også! Hovedstyrelsen har handlet principløst i sagen om FH's formand, skriver lærer Tobias Zimling Kristiansen.

Publiceret Senest opdateret

I en tid, hvor krænkende adfærd og arbejdsmiljøproblemer er blevet centrale temaer i den offentlige debat, er det vigtigt at tage ethvert tegn på krænkelse alvorligt. Men er det rimeligt, at anklager alene kan fælde en person, før en egentlig undersøgelse har fundet sted?

DLF's Hovedstyrelse synes at mene ja, når det kommer til FH's formand.

DLF's Hovedstyrelse har krævet, at FH's formand trækker sig fra sin post på grund af anklager om krænkende adfærd. Dette skridt er taget, før en ordentlig undersøgelse har fundet sted – og her opstår problemet.

For hvordan kan Hovedstyrelsen med god samvittighed kræve, at en person trækker sig fra sin post, når de samtidig kritiserer det faktum, at mange lærere er blevet fyret på baggrund af anklager uden nogen form for undersøgelse?

Hovedstyrelsen har det hele i munden

Fagbladet Folkeskolen har afdækket, at mange lærere er blevet fyret på grund af anklager om krænkende adfærd, uden at der har været foretaget nogen form for undersøgelse. Dette er en bekymrende tendens, der underminerer retssikkerheden og tilliden til systemet. Hovedstyrelsen burde lede ved eksempel og ikke blot ved ord – og netop her viser deres ageren sig som hykleri.

Lærerliv m.m.

Tobias Zimling Kristiansen - folkeskolelærer i Gentofte og med en fortid på frie skoler, i Grønland og i Kalundborg.

Ud over læreruddannelsen har jeg en mastergrad i læreprocesser m. spc. i arbejdsmiljø og forandringsledelse.

Er fagligt aktiv og kronisk kritisk og løsningsorienteret. Jeg uddanner mig løbende - for egen eller arbejdsgivers regning, og jeg blogger om lærerlivets sider - fagligt, pædagogisk, dannelsesmæssigt, didaktisk og hvad der end falder mig ind.

I stedet for at trække paralleller mellem FH's formand og de uretfærdigt fyrede lærere, burde DLF's Hovedstyrelse tage ansvar og stå fast på princippet om retssikkerhed.

En person er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Ved at tage så drastiske skridt som at kræve FH's formands afgang, uden at der er foretaget en grundig undersøgelse, underminerer Hovedstyrelsen både retssikkerheden og deres egen troværdighed.

Skal lede ved handlinger - ikke kun ord

I denne sag viser Hovedstyrelsen ikke blot en mangel på konsekvens i deres handlinger, men også en uhyggelig villighed til at ofre principperne for retssikkerhed og retfærdighed for at score politiske point. Er det virkelig dette eksempel, vi ønsker, at vores ledere skal sætte?

Det er på tide, at DLF's Hovedstyrelse vågner op og tager ansvar for deres handlinger. Hvis de virkelig ønsker at bekæmpe krænkende adfærd og sikre retfærdighed for de lærere, der uretmæssigt er blevet fyret, skal de begynde med at ændre deres egen praksis.

Det betyder, at de skal tage sig tid til at undersøge anklagerne, før de kræver en persons afgang – uanset om det er FH's formand eller en lærer i folkeskolen.

Powered by Labrador CMS