Blog

Anbefaling: Fremtidens design

På Designmuseum DK er der ligenu et undervisningsforløb, der hedder Fremtid Ligenu!, som taler ind i designets og designeres opgave i at løse primært klimakriseproblematikker.

Publiceret Senest opdateret

Blog-værk

Jeg hedder Tania og er en yngre lærer bosat på Amager og ansat på Skolen ved Sundet, hvor jeg bl.a. underviser i håndværk og design. Det er også dette min blog hovedsageligt kommer til at handle om. Både helt konkrete undervisningsforløb og tanker herom - men også debat og oplæg om praksisfaglighed. Jeg synes jo, at de praktisk-musiske fag i folkeskolen er meget vigtige - og også med til at understøtte og skabe mening og sammenhæng for elever i de mere gængse/ældre fag i folkeskolen.

Lamper lavet af kotarme, stole skabt af tang og en pille, der stiller alle menneskelige, ernæringsmæssige behov. Klimaforandringer, begrænsede ressourcer og stigende affaldsproblemer udfordrer designeren til at finde nye veje, tænke i alternative materialer samt finde nye måder at udvikle produkter på. Med afsæt i udstillingen THE FUTURE IS PRESENT får eleverne gennem dialog og praktiske øvelser indblik i, hvordan både designeren, kunstneren og forfatteren forholder sig og stiller spørgsmål til vores fælles fremtid. Udstillingen giver med vilje ingen endegyldige svar, men skaber rum for elevernes egne tanker, reaktioner og refleksioner om fremtiden. I designværkstedet omsætter eleverne deres tanker til konkrete bud på fremtidsdesigns ud fra kriterier om bl.a. bæredygtighed og nye materialer....

Ovenstående skriver museet selv om deres fremtidsforløb til primært udskolingsklasser. Jeg havde en 7. klasse med derind med stor succes.

Det mest interessante, var klart gennemgangen på museet, hvor de blev introduceret til og tog stilling til diverse materialer i form af sansning - mærke, føle, lugte.

Eleverne skulle også tage stilling til noget mere abstrakt design i fremtidsgenren. Det være sig oplevelsesdesign - hvordan vil vi rejse i fremtiden, hvordan er vores forhold til liv og død.

Den store finale var klart den store, fantastiske lampe a la bordlampe, der var lavet af kotarme, som på een måde skuer bagud, men på en anden måde ser ud i fremtiden, da det er sådan at koens tarme er det eneste, der pt. ikke bliver brugt til noget som helst, og derfor er kotarmene jo et ganske bæredygtigt materialevalg.

Eleverne, og deres underviser, havde i al fald en givende og virkelig stor oplevelse.