Sprogeriet

Blog

Derfor kan sproget hjælpe børnene godt på vej ved skolestart

Det første møde med skolen har stor betydning for, om et barn føler sig godt tilpas i skoleverdenen - og sproget spiller en kæmpe rolle i den sammenhæng. Med et godt sprog kan børnene navigere i de nye omgivelser, sætte ord på deres følelser og frustrationer samt skabe deres egen rolle og bidrage til fællesskabet. Et godt sprog giver altså den bedste forudsætning for at lykkes - både fagligt og socialt.

Publiceret

Sprogeriet

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fra dagtilbud til skole med sproget i “rygsækken”

Børn begynder i skole med forskellige sproglige forudsætninger. Det er forskelligt fra hjem til hjem, hvor meget der tales, hvor mange ord der bruges og om der tales med eller til barnet. Det er også forskelligt i hvor høj grad, der er fokus på læsning og skrift i de forskellige hjem. Ligeledes er der stor forskel på, hvor stort fokus på sprog der er i forskellige dagtilbud. Derfor starter børn i skolen med vidt forskellige sproglige forudsætninger.

Med et øget sprogfokus kan fagpersoner være med til at skabe større tryghed ved skolestart for det enkelte barn og den nye børnegruppe - uanset sproglig baggrund. Et øget sprogfokus kan f.eks. bestå i at forklare og lege med nye ord, der hører skolekulturen til, motivere børnene til at fortælle om kulturen i deres tidligere dagtilbud og skabe rum til, at børnene lytter til hinandens fortællinger. På den måde hjælper sproget børnene til at finde deres roller i den nye skolekultur.

Sprog er mere end udtale

Der skal skabes rum og mulighed for de vigtige sprogpædagogiske indsatser med et øget fokus på forskellige aspekter af sproget - sprog er  nemlig meget mere end udtale. Sprog er også ordforråd, sprogforståelse, grammatik, narrativer og kommunikative kompetencer - alt det, der tilsammen udgør barnets evne til at forstå sproget og til selv at gøre sig forståelig. Når sproget opdeles på denne måde, bliver det lettere at målrette sprogpædagogiske aktiviteter mod de enkelte sproglige områder.

SprogØen som dit redskab til inkluderende sprogarbejde

Det er vigtigt, at nye sproglige færdigheder leges ind og bruges i kontekster, der giver mening for barnet.

Der er brug for værktøjer, der gør det nemt og overskueligt at få inspiration til lege, aktiviteter og opgaver med fokus på forskellige sproglige områder. Sprogeriets digitale platform SprogØen giver praktikere i indskolingen den inspiration, den viden og de materialer der behøves for at skabe gode rammer for at arbejde med sprog i hverdagen. På SprogØen findes bl.a:

  • Hundredvis af lege og aktiviteter med sprogunderstøttende fokus.
  • Inspiration til hvordan sproget kan understøtte brobygningen mellem dagtilbud og skole.
  • Færdige materialer til lege, aktiviteter, opgaver og spil.
  • Viden om børns sprog, sproglige udvikling og sproglige milepæle.
  • Konkrete materialer til forældresamarbejde.

Besøg SprogØen på https://sprogøen.dk og læs mere om holdet bag på www.sprogeriet.dk