Blog

Husk grammatik - og læs (også) en bog!

Lærer og medlem af engelsk fagudvalg i Sproglærerforeningen, Frank Lacey, mener ikke, at vi skal undervise eleverne i grammatiske regler. I stedet skal vi lade eleverne læse en bog og derigennem tilegne sig sproget og grammatikken. Jeg er ikke helt enig. Læs mine overvejelser i indlægget her.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens engelskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Maria Roneklindt er Folkeskolens engelskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: roneklindt@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Har du ikke allerede læst Frank Laceys omtalte blogindlæg endnu, så gør det endelig. Tak til Frank for at tage en meget vigtig debat op. Det er inspirerende at møde sproglærere andre steder, der tænker anderledes end en selv. Det er ikke farligt at være uenige. Det værste, der kan ske, er, at vi lærer noget af hinanden.  

Hvorfor undervise i grammatik?

Grammatik kan betegnes som de regler, der er gældende i et sprog. Det betyder i al sin enkelthed, at grammatik er sprog. En beherskelse af grammatik er derfor en betingelse for al sproglig kommunikation. Af samme grund har vi i engelskfagets kompetenceområde ‘Skriftlig kommunikation’ et færdigheds- og vidensmål, hvor grammatikken direkte nævnes: Eleven kan skrive med rimelig sproglig præcision og Eleven har viden om funktionel grammatik. 

Vi skal altså undervise i grammatik, men hvordan?

Deduktiv og induktiv metode

Overordnet findes der to tilgange til grammatikundervisningen: Den induktive og den deduktive.  

  • Deduktiv metode: Der tages udgangspunkt i de grammatiske regler. Eleverne præsenteres for de grammatiske regler samt eksempler på, hvordan de bruges i en sproglig sammenhæng.  
  • Induktiv metode: Der tages udgangspunkt i sproget som helhed. Eleverne præsenteres for en tekst, og de skal derudfra selv udlede (og tillære sig) de grammatiske regler.  

Det er således den induktive tilgang, som Frank Lacey sværger til – og med god grund. Når man tager udgangspunkt i sproget som helhed, giver man eleverne mulighed for ubevidst at tilegne sig grammatikken – præcis som da de lærte deres modersmål. Læs en (engelsk) bog, foreslår Frank Lacey, og mener derved, at eleverne ubevidst tilegner sig viden om den engelske grammatik under læsningen.

Jeg er dog kun delvist enig med Frank Lacey. Elever, der ikke på forhånd er bekendte med – i det mindste nogle grammatiske strukturer – vil ikke nødvendigvis opdage dem ’af sig selv’ og derved tillære sig dem. Man kan ikke lære noget, man ikke forstår.

Hvilken metode er bedst?

Det er derfor min klare overbevisning som sproglærer, at de to metoder går hånd i hånd. På den ene side skal eleverne have viden om sprogets struktur og på den anden side viden om, hvordan de bruger den viden til at kommunikere på et fremmedsprog.

Så ja, vi skal undervise i grammatiske regler. For på den måde giver vi vores elever værdifulde værktøjer til selv at tillære sig flere regler om sprogets opbygning og struktur – både i undervisningen og på egen hånd.  

Powered by Labrador CMS