Blog

Tanker om teknologiforståelse

- set fra sidelinjen

Publiceret Senest opdateret

Jeg vil starte med at fortælle jer, at jeg ikke er uddannet lærer, men uddannet folkebibliotekar. Jeg har beskæftiget mig med programmering med ScratchJr og Scratch siden 2012 og har lige siden undervist både elever, lærere, børn, forældre og andre undervisere og har derfor en solid erfaring inden for dette felt. 

Da jeg for tre år siden blev ansat på Munkekærskolen som skolebibliotekar og underviser, fik jeg mulighed for at følge og observere forsøgsfaget teknologiforståelse og har i tæt samarbejde med lærerne udviklet og afholdt særlige forløb med programmering igennem PLC, som har understøttet både teknologiforståelse, men også faglig viden inden for natur/teknik, dansk, matematik og musik.

Kirsten Dam Pedersen

Jeg arbejder som skolebibliotekar og underviser på Munkekærskolen i Solrød Strand. Jeg underviser både i biblioteksfaglige emner og i programmering. Ved siden af skolen har jeg mit firma Scratch på dansk, hvor jeg både deler ud af min store viden om programmering samt sælger forskellige undervisningsmaterialer. Jeg er uddannet folkebibliotekar og ser også mig selv som en brobygger imellem folkebibliotekerne og PLC’erne. Og til sidst kan jeg nævne, at jeg også er forfatter og har skrevet to bøger i Scratchserien. Og på denne blog vil jeg især dele mine overvejelser omkring PLC, læsning og læselyst samt programmering.

Hvad jeg forstår ved teknologiforståelse

Det er et bredt fag, som dækker over mange forskellige emner inden for: digital myndiggørelse, digital design og design-processer, computational tankegang og teknologisk handleevne. Oversat til mere almindelige ord:

  • Digital myndiggørelse => digital dannelse (forstå hvilke udfordringer og konsekvenser det kan have at bruge fx sociale medier, herunder også viden om fake news og kildekritik)
  • Digital design og designprocesser => en forståelse for, at en designprocess ikke er en lige vej, og at man starter med en prototype, tester, evaluerer og laver lidt om og gentager de første trin.
  • Computational tankegang og teknologisk handleevne => programmering
  • Hvad jeg forestiller mig, at eleverne (og lærerne får brug for i fremtiden)

    Viden om digitale konsekvenser (digital dannelse, salg af data og fake news) - og inden eleverne begynder at lave konti på de sociale medier og skal skrive opgaver med kilder (f.eks. dansk og samfundsfag).

Projekter, som sætter fokus på designprocesser - og som både kan være fysiske og digitale og implementeres i flere fag (f.eks,. dansk, HDS, billedkunst og musik).

En grundforståelse for programmering - som samtidig træner elevernes færdigheder inden for læsning, skrivning, matematik og andre fag. Og som samtidig også kan kombineres med de to første. Grundforståelsen opnås ved at bruge de to samme værktøjer hele vejen og gennem flere år. Dette vil også med tiden gøre lærerne mere sikre i at undervise i dem, og både ScratchJr og Scratch er gratis værktøjer, som til fulde kan understøtte undervisningen i programmering i folkeskolen.

Uanset hvilken branche eleverne vælger at uddanne sig indenfor, har de brug for en lavpraktisk viden om teknologier, konsekvenser ved brugen af dem og en forståelse af hvad der ligger bag. Hvis man implementerer dén viden på den rigtige måde og i flere forskellige fag (både humanistiske, naturvidenskabelig og håndværksfag) på forskellige årgange, vil I opleve, at eleverne får en grundforståelse for, hvordan vores samfund virker i dag.

Og sig bare til, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang.