Blog

Fordele ved at indføre programmering fra 0. klasse.

Programmering i indskolingen - hvorfor og hvordan?

Publiceret Senest opdateret

Mindre børn har helt naturligt en legende tilgang til mange ting, som gør dem ekstra modige og åbne overfor at prøve nye ting af. Noget som med fordel kan kombineres med programmering på et tidspunkt, hvor de ikke er bange for at gøre noget forkert.

Tilegnelse af værdifulde kompetencer

Kirsten Dam Pedersen

Jeg arbejder som skolebibliotekar og underviser på Munkekærskolen i Solrød Strand. Jeg underviser både i biblioteksfaglige emner og i programmering. Ved siden af skolen har jeg mit firma Scratch på dansk, hvor jeg både deler ud af min store viden om programmering samt sælger forskellige undervisningsmaterialer. Jeg er uddannet folkebibliotekar og ser også mig selv som en brobygger imellem folkebibliotekerne og PLC’erne. Og til sidst kan jeg nævne, at jeg også er forfatter og har skrevet to bøger i Scratchserien. Og på denne blog vil jeg især dele mine overvejelser omkring PLC, læsning og læselyst samt programmering.

Når jeg underviser i programmering for 0.-2. klasse på Munkekærskolen, har jeg fokus på nogle af de grundlæggende tankemønstre indenfor “computational thinking”, hvor eleverne lærer at lave lidt ad gangen, teste det og lave lidt om, hvis projektet ikke gør som forventet. Så i stedet for at tænke: “Øv, nu har jeg fejlet” skulle de gerne lære at tænke “Nå, så prøver jeg bare noget andet“.

Bedre til fejlmodighed og samarbejde

Med tiden bliver de (forhåbentlig) fejlmodige og ser ikke fejl som en barriere, men bare et tegn på, at man skal prøve at lave tingene på en ny måde. Derudover har vi stor fokus på samarbejde. Eleverne låner iPads hver gang og skal i alle mine forløb arbejde sammen enten to og to eller tre og tre.

Det gratis værktøj ScratchJr

Jeg underviser i den gratis app: ScratchJr som er et af de letteste programmeringssprog for børn, som gerne vil lave noget kreativt på en iPad, andre tablets eller nyere Chromebooks.

Appen er en forenkling af Scratch og er tænkt til de mindre børn, som ikke har knækket læsekoden endnu eller som måske er lidt teknologiforskrækkede. Med ScratchJr kan de lave deres egen tegnefilm eller lille spil. Børnene kan finde figurer og baggrunde fra biblioteket eller tegne dem selv. De kan også tage et billede og bruge det i deres projekt. Børnene kan også optage lyde.

Dialog og refleksion fremmer forståelsen

Eleverne lærer bedst, hvis de tænker over, hvad de har lært. På vores skole har vi klassesæt med iPads, hvilket gjorde, at jeg fra starten af valgte at at gemme alle elevernes projekter (jeg bruger Airdrop direkte fra ScratchJr og skærmoptagelser). Derefter samles alle elevernes projekter i en fælles klassefilm, som både vises i klassen efterfølgende og derhjemme sammen med forældrene med opfordring til dialog. Det har vist sig at være en stor fordel, når eleverne skal huske, hvad de har lært.

Brug ScratchJr mere end én gang

Hvis formålet med at introducere eleverne til programmering er lære dem at bruge et nyt værktøj og ikke mindst at lære, hvad der ligger bag teknologier, så vil jeg anbefale, at I laver flere forløb med appen, hvilket gør eleverne mere fortrolige med den og giver dem et godt fundament til senere. Og det er let at give forløbene et fagligt indhold, når man tænker programmering ind som et værktøj på linje med fx. tegning og skrivning.

Fordele ved at tilbyde disse forløb igennem PLC

På Munkekærskolen afholder PLC forløb med ScratchJr til alle klasser på 0.-2. årgang. Når det går igennem PLC, får alle klasserne det samme tilbud med den samme underviser og klassens lærer(e) er med og vi kan lettere tilpasse forløbene til flere forskellige fag og årgange.

Om ScratchJr

ScratchJr er udviklet af Development Techologies Research Group på Tuft University i samarbejde med blandt andet M.I.T. Media Lab og målrettet børn i alderen 5-7 år. Det er oversat til flere forskellige sprog, også dansk. Dog er teksten primært til voksne. Børn behøver ikke at kunne læse for at bruge appen. Hvis eleverne lærer at bruge appen, kan de lettere komme i gang med programmeringssproget Scratch, som jeg anbefaler fra 3. klasse, hvor eleverne selv kan læse. Læs mere på deres officielle hjemmeside: scratchjr.org


Ingen problemer med GDPR

Alt data gemmes lokalt på devicen, medmindre man selv aktivt deler det.


Læs mere...

Aisinger, Pia. (2022, 28. november). Fisk kan kodes og fodres på PLC'et. Folkeskolen.dk. https://www.folkeskolen.dk/folkeskolen-nr-20-2022-plc-solrod-kommune/fisk-kan-kodes-og-fodres-pa-plcet/4687450

Dam Pedersen, Kirsten. (s.d.). ScratchJr i skolen: programmering i indskolingen. Scratch på dansk. https://scratch-paa-dansk.nu/scratchjr-i-skolen-programmering-i-indskolingen/

Dam Pedersen, Kirsten. (2021). Programmering i børnehaveklassen: hvorfor og hvordan? [Børnehaveklasseforeningen]. Skolestart, 2021(4), 16-18.