Mette Bommersholdt

Blog

Kreative læreprocesser i naturfagsundervisningen på Social- og Sundhedsskolen

Man kan jo spørge sig selv: Er vi ikke allerede kreative, når vi laver forsøg i naturfagsundervisningen? Svaret er - ikke nødvendigvis!

Publiceret Senest opdateret

Mette Bommersholdt

Jeg hedder Mette Bommersholdt, og jeg arbejder på Social- og sundhedsskolen i Fredericia på 12. år. Jeg underviser primært på grundforløbet i naturfag. Jeg har en Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign og er meget optaget af, hvordan brugen af forskellige læreprocesser kan understøtte elevernes læring. Jeg er i gang med en Mindfullness uddannelse (MBSR ”Stressfri hverdag for børn og unge”), der afvikles som del af et forskningsprojekt på Aarhus Universitet. Projektet kører over tre år og skal være med til at øge trivsel hos elever og mindske stress. Omdrejningspunkterne i mine blogs vil være min hverdag på skolen med undervisning og de projekter, jeg er en del af.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den viden og de færdigheder eleverne har oparbejdet i undervisningen, sætter vi ind i den didaktiske ramme, som allerede er velkendt i SOSU-sammenhæng. Nemlig simulation. Simulation er bygget op om briefing, scenarie og debriefing. Her arbejder eleverne med en case (rollespil), hvor de skal anvende teori og deres praktiske forsøg i en ny social ramme.

Jeg bruger et scenarie, hvor eleven skal være en SOSU-hjælper, der kommer hjem til en borger, som skal have hjælp til tøjvask. Her skal eleven kunne anvende sin viden om hårdhed i vandet for at kunne dosere korrekt, kende til enzymer i vaskepulveret, have viden om vaskesymboler, sortering af vasketøj mv. Teorien bliver her koblet med forsøg, de tidligere har lavet med at måle dHo i vandet og enzymers funktion.

Så eleverne bruger deres viden fra undervisningen, så de kan argumentere overfor borgeren, hvorfor de gør, som de gør. Et scenarie tager typisk 5-10 minutter, og efterfølgende laves en debriefing, hvor eleven reflekterer over, hvordan scenariet udspillede sig. Debriefingen er altafgørende i simulationen, da der netop her reflekteres over den allerede gennemgåede teori og de øvelser, som sættes i spil i simulationen og anvendes i en ny ramme. Netop dette er kendetegnende for en kreativ læreproces.

Der er mange gode argumenter for at anvende kreative læreprocesser som fx simulation. Blandt andet skaber det transfer, som jeg vil skrive om senere.