Blog

Mindfulness på skoleskemaet

Hvad sker der med de unge, når de sundhedsfaglige fag sættes på pause og erstattes med mindfulness en gang om ugen?

Publiceret Senest opdateret

Mette Bommersholdt

Jeg hedder Mette Bommersholdt, og jeg arbejder på Social- og sundhedsskolen i Fredericia på 12. år. Jeg underviser primært på grundforløbet i naturfag. Jeg har en Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign og er meget optaget af, hvordan brugen af forskellige læreprocesser kan understøtte elevernes læring. Jeg er i gang med en Mindfullness uddannelse (MBSR ”Stressfri hverdag for børn og unge”), der afvikles som del af et forskningsprojekt på Aarhus Universitet. Projektet kører over tre år og skal være med til at øge trivsel hos elever og mindske stress. Omdrejningspunkterne i mine blogs vil være min hverdag på skolen med undervisning og de projekter, jeg er en del af.

Dansk Center for Mindfulness har uddannet undervisere på landets Sosu-skoler i det program, der hedder Stressfri hverdag for børn og unge. Det tager udgangspunkt i Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR), som er et videnskabeligt velfunderet program. Baggrunden for projektet er, at vi som samfund ikke bare kan se på, at flere og flere unge mistrives og bliver ramt af depression, stress og angst i en ung alder. For at afhjælpe det, har Dansk Center for Mindfulness udviklet et forløb, der godt nok er rettet mod unge, men som de voksne elever på Social- og Sundhedsskolen også sagtens kan få et godt udbytte af.

Forløbet hedder ”Styr på det hele” og er bygget op om 10 lektioner. Hver lektion indeholder mindfulness-praktikker som yoga, bodyscan og meditation, og så har hver lektion et tema, som bliver udforsket og belyst gennem øvelser, teori og dialog. Det er emner som fx perception, stress, glæden i nuet, fordybelse og at være under pres. Emner, som eleverne kan genkende og være udfordret af i deres hverdag.

Det er lavet sådan, at det er hele klasser, der sammen laver mindfulness, og ikke ”bare” de elever, der måske har det svært i forvejen.

Jeg har kørt forløbet igennem med en klasse, der snart er færdig med deres uddannelse som social- og sundhedshjælpere.

I starten var det en udfordring for nogle af eleverne at skulle være stille og kunne rumme kedsomhed, stilhed, rastløshed, ”bare” være sammen med sig selv og lægge telefon og computer fra sig.

Her sidst i forløbet bliver måtterne derimod hurtigere fundet frem, når eleverne skal lægge sig klar til en bodyscan, altså en guidning, hvor de mærker kroppen igennem dvs. mærker deres fødder, ben, knæ osv. Dette giver en ro og opmærksomhed, som eleverne kan bruge i de andre fag, hvor de netop har brug for at kunne være opmærksomme og kunne fordybe sig i faglige emner.

Nogle af eleverne er sågar begyndt at praktisere mindfulness derhjemme og kan mærke, at det faktisk gør dem bedre til at slappe af og holde opmærksomheden.

Så jeg glæder mig til at udbrede det til flere klasser og flere elever, der skal opdage, hvad mindfulness kan gøre for dem.

Vil du vide mere eller selv prøve at lave mindfulness, så kan du finde mere information her https://mindfulness.au.dk/kom-godt-i-gang/find-din-maalgruppe/mindfulness-for-unge