Blog

Prøven i mundtlig engelsk: 17 minutters ’walk in the park’

Hver fjerde elev får i dag karakteren 12 ved den mundtlige afgangsprøve i engelsk. Til sammenligning var det færre end hver tiende elev i 2008, der scorede topkarakter. Ifølge eksperter på området kan det kun skyldes, at eleverne er blevet dygtigere til engelsk, eller at lærerne er blevet for rundhåndede med karaktererne. Ingen tør nemlig gætte på det åbenlyse: At prøven i engelsk simpelthen er for nem.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens engelskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Maria Roneklindt er Folkeskolens engelskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: roneklindt@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: flickr.com/Scott 97006: Prøven i mundtlig engelsk er for de fleste elever 'a walk in the park'

Jeg har i et tidligere blogindlæg været inde på emnet, og her er det min klare opfattelse som engelsklærer, at eleverne bestemt er blevet dygtigere til engelsk. De udsættes i stadig højere grad for sproget i deres hverdag, og som teenager med adgang til internettet og en smartphone er det nærmest umuligt ikke at blive bombarderet med engelsk konstant. Motivationen for at lære engelsk er derfor også stor hos langt de fleste.

Prøven i mundtlig engelsk har ikke udviklet sig

Det er dog ikke hele forklaringen. For selvom danske skoleelever er blevet (markant!) dygtigere til engelsk, har kravene til, hvad de skal kunne til prøven, ikke udviklet sig tilsvarende. Vi taler ganske enkelt om 17 minutters ’walk in the park’. Lad mig uddybe.

Prøven i engelsk er todelt:

  • 5 minutters præsentation om et selvvalgt emne (i relation til årets temaer)
  • 12 minutters samtale om et lodtrukket spørgsmål (i relation til årets temaer)

Prøvens første del

Første del af prøven er forberedt på forhånd. Eleverne har endda fået vejledning af deres lærer i undervisningen op til sidste skoledag. De fleste har derfor indøvet et godt og varieret ordforråd og demonstrerer ligeledes stor viden om og indsigt i emnet – også i forhold til kultur og samfundsforhold i det (engelsktalende-)land, som de har valgt at arbejde med.

Prøvens andel del

I prøvens anden del testes elevens evne til at indgå i en spontan samtale. Det lodtrukne spørgsmål læner sig op ad ét af de andre temaer fra årets arbejde, så eleven også prøves i resten af pensum. Det skal her nævnes, at pensum i 9. klasse kun er 30-40 normalsider, så det er til at overse for langt de fleste elever. Derudover omfatter pensum typisk spillefilm, dokumentarer, lyd- og billedproduktioner af forskellig art, så emnerne berøres gennem andet end traditionel tekst. Det betyder, at selvom det lodtrukne spørgsmål som sådan er ukendt for eleven, volder det sjældent de store problemer at samtale ud fra.  

Prøven skal gentænkes og tilpasses nutidens niveau

17 minutters ’walk in the park’ er hyggeligt og fint. Men det udfordrer ikke en stor del af vores elever. Prøven i mundtlig engelsk skal gentænkes, så den tilpasses det niveau, vi ser blandt (mange) teenagere i dag. Og ja, så opstår der naturligvis en anden problematik. For hvordan gør vi det uden samtidig at spænde ben for vores svage elever? Den tager vi et andet blogindlæg. Stay tuned!