Astra-bloggen

Blog

Din kommune arbejder (også) med FN’s 17 Verdensmål

En Verdensmålslund i Albertslund, en tværfaglig konference om Verdensmålene for lærere og pædagoger i Norddjurs, Børnenes Verdensmål i Fredericia og et Verdensmålshus i Gladsaxe. Lige meget hvor i landet, du underviser, kan du næsten være sikker på, at FN’s 17 Verdensmål er på dagsordenen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Astra har netop afholdt det årlige netværksmøde for de kommunale naturfagskoordinatorer, og emnet var kommunernes arbejde med FN’s Verdensmål. Det glædelige budskab er, at langt de fleste kommuner er i gang! Hvis du gerne vil vide, hvordan din kommune arbejder med Verdensmålene, så grib fat i din kommunale naturfagskoordinator og spørg. Måske har hun/han netop brug for et input fra en engageret lærer.

Mange steder er lærere og pædagoger dybt involverede i arbejdet med at undervise OM Verdensmålene, I Verdensmålene og MED Verdensmålene, fx med udgangspunkt i nogle af alle de materialer og programmer, der er tilgængelige. Se Astras samling af ressourcer her. Verdensmålene er både meget moderne og meget brugbare, fx ift. tværgående samarbejder på tværs af fagene i skolesammenhæng og ud af skolen som åben skole-samarbejder. Det så vi bl.a. i forbindelse med elevers arbejde med plastforurening i Masseeksperiment 2019. Her var det oplagt at inddrage både flere fag på tværs af skolen, men også at involvere fx kommunens tekniske forvaltning i et samarbejde om, hvor i kommunen, der er flest affaldsproblemer, og hvordan eleverne kunne bidrage til at løse dem.

På naturfagskoordinatormødet blev en didaktisk model for arbejdet med Verdensmål og bæredygtighed præsenteret, og deltagerne mødte et nordisk bæredygtighedsprojekt og seks didaktiske principper:  

  • Brug udforskende og undersøgelsesbaseret undervisning
  • Hav fokus på tværfaglighed
  • Inddrag andre læringsmiljøer end klasseværelset/laboratoriet
  • Inddrag relevante, eksterne aktører i undervisningen
  • Hav fokus på elevdeltagelse og medbestemmelse
  • Fasthold kompleksiteten i elevernes problemstillinger (også kaldet wicked problems)

Du kan fordybe dig i de didaktiske principper og andre tekster fra det nordiske projekt her.

Naturfagskoordinatorerne diskuterede også de organisatoriske og politiske dimensioner omkring undervisning i bæredygtighed. Fx drøftede de spørgsmål som:

  • Hvordan kan lokalpolitikere understøtte elevers arbejde med komplekse problemstillinger?
  • Hvordan kan undervisningen spille sammen med kommunale bæredygtighedsprojekter, fx klimatilpasning og renoveringer?
  • Hvilke organisatoriske forhold skal ændre sig, hvis det for alvor skal kunne lykkes at samarbejde med eksterne aktører, fx kommunens tekniske forvaltning eller på tværs af friskoler, efterskoler og folkeskoler i kommunerne?

Deltagerne brugte denne model til videndelingen for at sikre, at indsatserne blev forstået “kommunen rundt”. For ligesom Verdensmålene er noget, som FN’s 193 medlemslande skal løfte i flok, så er Verdensmålsundervisning noget, som alle aktører i kommunen skal involvere sig i - lærere, naturfagskoordinatorer, politikere, skoleledere og alle de eksterne undervisningstilbud. Så når nu, du ringer til din naturfagskoordinator og spørger, hvordan I arbejder med Verdensmålene i jeres kommune, så kan du jo spørge, om han/hun kender modellen - og vil være med til at tale om den?

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.