Blog

Ukrainske elever i danske skoler

Hvad har vi lært, og hvad kan vi lære?

Publiceret Senest opdateret

For snart et år siden invaderede Rusland Ukraine, til stor forfærdelse for mange i Vesten. Selvom Ukraine ligger et stykke fra Danmark, fik krigen med det samme stor betydning herhjemme. Vi så en ganske særlig opblomstring af transnational solidaritet, der gav sig udslag i mange private, mellemmenneskelige og politiske initiativer. Og kort tid efter begyndte flygtningene så at ankomme, også til Danmark. Viljen til at hælpe var stor, og er det fortsat. Selv i disse dage, hvor en stor humanitær katastrofe har ramt Tyrkiet og Syrien i kraft af de omfattende jordskælv, er Ukraine ikke glemt af Danmark eller Europa.

Men hvordan er det så gået med modtagelsen af de ukrainske flygtninge i den danske skoleverden? Forskergruppen bag projektet Ukrainske børn i danske skoler går i dialog med ukrainere i Danmark, fagprofessionelle i skolerne, civilsamfundsorganisationer, erfarne aktører inden for flygningemodtagelse og diskuterer hvad vi har lært og hvad vi kan lære på dialogkonferencen den 28.2 - der er stadig ledige pladser, det er gratis, og du er inviteret!

Konferencen har til formål at opsamle og formidle erfaringer fra flygtninge og aktører i Danmark i relation til modtagelsen i danske skoler, og afholdes i et dialogisk format med fokus på udveksling af oplevelser og erfaringer blandt ukrainske og danske skoleelever, forældre, lærere, pædagoger, ledelse og fagprofessionelle på modtageskoler og i forvaltninger, civilsamfundsorganisationer, forskere og andre med interesse i emnet. På baggrund af dagens debatter vil vi i fællesskab pege på udfordringer og perspektiver for fremtidens modtagelse af flygtninge i den danske skoleverden. Kom med og lad din stemme blive hørt!

Tilmelding her!

Center for Grundskoleforskning

Center for Grundskoleforskning startede 1. august 2020. Visionen for Center for Grundskoleforskning er at profilere og styrke Syddansk Universitets uddannelsesforskning om, med og for grundskolen i tæt samarbejde med forsknings- og udviklingsmiljøer på professionshøjskoler, universiteter og nationale videncentre. På denne blog vil vi fortælle om forskningsprojekter, arrangementer og syn på aktuelle debatter. Vi vil også give ordet til lærere, elever og ledere med flere som er del af centerets arbejde. Centeret har en hjemmeside, adressen er www.sdu.dk/cfgrund.