Center for Grundskoleforskning

Blog

r

Et sprogdidaktisk udviklingsprojekt

Nyt projekt om udvikling af ordforråd i engelsk og tysk

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sprogdidaktisk Fokus er et mødested for sprogdidaktiske forskere og læreruddannere på tværs af institutioner. Dette mødested bruger vi til at diskutere forsknings- og udviklingsdagsordener i relation til sprogdidaktik i grundskolen, til at lære af hinandens forskning og erfaringer, og til at igangsætte nye, fælles projekter (som projekt Tværsproglighed i Læreruddannelsen).

Vi bruger det også til at sparre om og videreudvikle på eksisterende projekter, og netop dette er det flerfaglige udviklingsprojekt Building More Vocabulary - Building More Communicative Competence et eksempel på. Dette projekt ledes af Merete Olsen og Søren Hattesen Balle, begge fra professionshøjskolen Absalon, og bygger på et af deres tidligere projekter, der fokuserer på ordforrådsudvikling i engelskfaget.

Projektet tager afsæt i en didaktisk model udviklet i et aktionslæringssamarbejde, der har vist sig succesrig i forhold til elevernes udvikling af fagligt ordforråd på engelsk. I det nye projekt sker der både en videreudvikling og praksisafprøvning af modellen i forhold til engelskfaget, og en afprøvning af modellen i relation til andre ordforrådsfelter, andre alderstrin og andet fremmedsprog. Sigtet er at videreudvikle den didaktiske designmodel, så den skaber grobund for en bedre kobling mellem udvidelse og nuancering af ordforråd og inkorporering af det nye ordforråd i elevernes tekstproduktion, og kan anvendes på tværs af sprogfag og alderstrin.

Projektet støttes af NCFF (Nationalt Center For Fremmedsprog) og involverer en bredt sammensat projektgruppe – fra Sprogdidaktisk Fokus deltager udover projektlederne også Maria Pia Petterson (UCL), Signe Hannibal Jensen (SDU) og Line Krogager Andersen (SDU). Fra grundskolen deltager Annie Skovly Thomsen (Asgård Skole), Inge Alfredsen (Avedøre Skole), Lise Østbirk Bencard (Tybjerg Privatskole) og Elin Fredsted Ravn (Højby Friskole). Desuden deltager professor emirita Birgit Henriksen.

Læs mere om projektet her https://ncff.dk/soeg-projektmidler/bevilligede-projekter/didaktisk-udvikling/  

Center for Grundskoleforskning

Center for Grundskoleforskning startede 1. august 2020. Visionen for Center for Grundskoleforskning er at profilere og styrke Syddansk Universitets uddannelsesforskning om, med og for grundskolen i tæt samarbejde med forsknings- og udviklingsmiljøer på professionshøjskoler, universiteter og nationale videncentre. På denne blog vil vi fortælle om forskningsprojekter, arrangementer og syn på aktuelle debatter. Vi vil også give ordet til lærere, elever og ledere med flere som er del af centerets arbejde. Centeret har en hjemmeside, adressen er www.sdu.dk/cfgrund.