Migration og skoleliv

Blog

Bring børnenes flersproglige ressourcer i spil i skolen

Når krigen rækker ind i klasseværelset (2). Dette er det andet blogindlæg af flere om krigen i Ukraine og dens mulige betydninger for skoleliv i Danmark.

Publiceret Senest opdateret

Hvordan sikrer man de bedst mulige deltagelsesmuligheder for børn i skolen, som ikke har dansk som førstesprog?

Migration og skoleliv

Hvordan kan flygtninge- og indvandrerbørns deltagelsesmuligheder og trivsel forbedres i skolens praksis? Det undersøger vi i forskningsprojektet MiCREATE (Migrant Children and Communities in a Transforming Europe). Projektet er finansieret af EU’s Horizon 2020-pulje og arbejder parallelt i en række europæiske lande fra 2019-2022. På Syddansk Universitet står vi for den danske del. Vi har et børnecentreret perspektiv med hovedvægt på børns oplevelser og fortællinger, men vi taler også med lærere, ledere og andre professionelle. På bloggen skriver vi om vores resultater og ser frem til en god debat med lærere og andre læsere af folkeskolen.dk.

Med afsæt i vores foreløbige fund og erfaringer i projektet MiCREATE, er det vores vurdering, at en nøgle til at sikre alle børns deltagelsesmuligheder i skolen, er at anerkende og involvere børns mangeartede sproglige ressourcer i skolen.

En normal hverdag med mange sprog i skolen

I disse dage ankommer de første flygtninge fra Ukraine på grund af krigen. Og mange flere ventes at følge efter i den kommende tid. I forbindelse med den særlovgivning, der netop er vedtaget i Folketinget, betones det at ukrainske børn hurtigt skal ud og have en så normal hverdag som muligt i skolen.

Det betyder, at børnene alt efter kommune vil blive sluset ud i skolerne via forskellige former for modtagerklasser og modtagerfleks-ordninger. Børnene vil i forskellige tempi blive elever i almenklasser samtidig med at de modtager undervisning i dansk som andetsprog. Herved er der fornyet behov for at overveje, hvordan skolen møder og tager hånd om elever, der har dansk som andetsprog.

At bringe børnenes sproglige ressourcer i spil i skolen

I projektet har vi set hvordan der i nogle skoler har etableret sig en praksis, når børn, der er ankommet til landet for nyligt, sættes sammen med et barn, der har det samme modersmål. På den måde kan det nyankomne barn nemmere følge med i timerne og i dagligdagen og begge børn kan opleve den anerkendelse, der ligger i at kunne bruge sit modersmål i skolen. Omvendt kan et ensidigt fokus på at lære dansk og forbud mod at tale sit modersmål i skolen, som vi også ser på nogle skoler, føre til at skolen fremstår fremmedgørende over for børn, der har et andet modersmål end dansk.

Refleksion over at bringe alle sproglige ressourcer i spil

Det fornyede fokus på sproglig mangfoldighed, der kommer til at være i skolen i den kommende tid, fordrer at der løbende reflekteres over hvordan skolen bedst muligt kan drage nytte af og udvikle elevernes flersproglige kompetencer. Det vil gavne alle børns deltagelsesmuligheder – uanset sproglig baggrund.