Migration og skoleliv

Blog

Velkommen til bloggen Migration og skoleliv

Velkommen til bloggen Migration og skoleliv, hvor vi er fem forskere fra Syddansk Universitet, som vil fortælle om vores forskning om og med børn med flygtninge- og indvandrerbaggrund i grundskolen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vores forskningsprojekt MiCREATE (Migrant Children and Communities in a Transforming Europe) har været i gang i 2,5 år og afsluttes om godt et år.

Vi er nu så langt i projektet, at vi kan begynde at dele vores resultater og forhåbentlig få en god debat med lærere og andre læsere af folkeskolen.dk om, hvordan det, vi har fundet frem til i forskningen, kan bruges i praksis.  

I dette første indlæg vil vi præsentere projektet. I de efterfølgende indlæg vil vi lave nedslag på forskellige temaer og resultater fra vores projekt. Blandt andet vil vi fortælle om, hvordan skoleledere og lærere oplever det at arbejde med børn, der frygter at blive udvist til deres hjemland.

Vi vil også komme ind på, hvad fx flersproglighed, transnationale forbindelser og trygge fællesskaber betyder for børn i deres skolehverdag, og vi vil diskutere, hvordan undervisningen kan få et interkulturelt perspektiv – altså hvordan alle børns perspektiver kan inddrages. 

Hvad er målet med projekt MiCREATE? 

Projektet er finansieret af EU’s Horizon 2020-pulje med målet er at bidrage med viden om, hvordan flygtninge- og indvandrerbørns trivsel og deltagelsesmuligheder kan styrkes, så de oplever samme muligheder som børn, der er født i det land, hvor de vokser op.  

Hos os var vi fem forskere fra Uddannelsesvidenskab, der var heldige at komme med i projektet. Vi har lavet feltarbejde på seks udvalgte skoler forskellige steder i landet. Vi har interviewet lærere og ledere, observeret børnene i undervisning og pauser (86 dage), lavet kreative aktiviteter med dem og interviewet dem individuelt og i fokusgrupper. Det er blevet til 77 individuelle interview med børn og unge (10-17 år) og 10 fokusgrupper. Desuden har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse. 

Kolleger fra vores partneruniversiteter i England, Polen, Slovenien, Spanien og Østrig har gennemført tilsvarende undersøgelser, og formålet er også at sammenligne og udveksle resultater og erfaringer på tværs af lande. 

Den grundlæggende tilgang i projektet er ”child-centred research”. Dvs. at vi er interesserede i at høre, hvad børn og unge selv har at sige om deres hverdag, drømme og planer for fremtiden. Det sker med udgangspunkt i FN’s børnekonvention § 12 om barnets ret til at udtrykke sig: 

Barnets ret til at give udtryk for en mening, og krav på at denne mening respekteres i overensstemmelse med barnets alder og modenhed. 

Vi håber, at I har lyst til at læse med, og vi ser frem til at debattere med jer!