Fra matematik-læreruddannernes perspektiv

Blog

Kan vi ikke lave det lidt mere tydeligt matematikdidaktisk?

Pas på forsimplende opfattelser af matematikkens didaktik

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forleden var jeg med til at holde et kursus om systematiseret klassekammerathjælp i matematik, og blev ved den lejlighed konfronteret med spørgsmålet gengivet i overskriften.

Det får mig til at tænke på, om den ofte lidt stereotype opfattelse af matematikfaget; som noget hvor der følges rigide procedurer og det bare glæder om at komme hurtigt frem til et svar; har smittet af på opfattelsen af fagets didaktik.

Det forekommer mig at lærere i skolen, og kollegaer fra læreruddannelsen, kan have den ensidige opfattelse, at matematikkens didaktik er synonymt med matematikkens stofdidaktik (rigtig matematikdidaktik, ville nogen måske sige…)

Fra matematik-læreruddannernes perspektiv

På denne blog møder du medlemmer af foreningen SEMAT, som er den faglige forening for de mennesker, der uddanner lærere til at varetage matematikundervisningen. Her kan du blive klogere på, hvordan matematikundervisningen i grundskolen ser ud fra deres synspunkt. Det er i udforskningen af forholdet mellem teori og praksis, vi alle som undervisere arbejder – og det er i denne udforskning af både teoretiske perspektiver på matematikundervisning og helt konkrete praksisser i matematikklasserum, denne blog vil udfolde sig. Forfatterne er en samling af mange forskellige skribenter, som hver har deres forskellige perspektiver på centrale elementer i matematikundervisningen i grundskolen og på læreruddannelsen.

Stofdidaktik? - Hvad for en fisk?

I matematiklæreruddannernes perspektiv kan matematikkens didaktik (mindst) opdeles i den specifikke matematikdidaktik og den generelle matematikdidaktik.

Den specifikke matematiske fagdidaktik, som også kaldes stofdidaktikken, ligger sig til undervisning i et helt konkret ”stykke” matematik. Fx multiplikation: Det vil sige hvorledes multiplikation er gentagen addition, at det er bedst at undervise tabellerne i en bestemt rækkefølge, at det kan hjælpe elever at tænke på 10*6, hvis de ikke lige kan udregne 9*6 osv.

Den generelle matematiske fagdidaktik, som undertiden også kaldes den almene (matematiske) fagdidaktik, ligger sig til ”tanker og handlinger” der er karakteristiske for omgangen med mange forskellige konkrete ”stykker” matematik. Fx struktureret problemløsning, der er formålstjenstlig uanset om der undervises i brøker, sandsynlighed, multiplikation osv. I de for tiden fremherskende læseplaner/faghæfter kalder de ”matematiske kompetencer” på anvendelse af generel matematisk fagdidaktik.

Problemet(!) med den generelle matematiske fagdidaktik er naturligvis at den er generel… dvs. den skal altid udfoldes eller konkretiseres for at man umiddelbart kan se, at den er karakteristisk for matematikfaget.

Derfor er der en nærliggende risiko for at den generelle matematiske fagdidaktik forveksles med ”almen didaktik”…  altså de ”tanker og handlinger” der kan siges at være generelle for undervisning i alle fag.

Det er vigtigt at understrege at matematikundervisning ikke eksisterer i sit eget lukkede univers og at der givetvis kan være en glidende overgang i enkelte generelle matematiske fagdidaktikker til andre fag, navnlig beslægtede fag som naturfagene. Ligesom man også kan forsøge at anvende generel matematikdidaktik i andre fag. Det tjener matematikkens didaktik til ære!

Som læreruddanner (og lærer i skolen) skal vi være opmærksomme på at tydeliggøre hvorfor noget faktisk er karakteristisk for undervisningen i matematikfaget, også selvom det måske ikke lige ser sådan ud ved første øjekast. Vi har brug for både den specifikke og den generelle fagdidaktik. Ellers får vi, eleverne og vores studerende ikke det fulde, rige og brede syn på matematikken.