Fra matematik-læreruddannernes perspektiv

Blog

Lad lærerstuderende i praktik give fagteamet inspiration til inddragelse af it.

Det er vigtigt, at kommende lærere har kendskab til og er fortrolige med matematikrelevante it-programmer, herunder GeoGebra og Scratch. Jeg ønsker, at de studerende bliver bevidste om programmernes fagdidaktiske potentiale, f.eks. i forhold til at støtte dem i deres udvikling af ræsonnementskompetence og geometrisk tænkning. Jeg opfordrer praktikskoler til at invitere studerende med til fagmøder for at dele erfaringer og inspirationsoplæg.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Digitale læremidler som støtte til udvikling af ræsonnementskompetencen

I geometriundervisningen på læreruddannelsen erfarer mine studerende, hvordan dynamiske geometriprogrammer som GeoGebra 3D og programmeringsprogrammer som Scratch, kan støtte dem i udviklingen af deres ræsonnementskompetence og geometrisk tænkning. Disse erfaringer ønsker jeg, de tager med ud i folkeskolen. Både i tilrettelæggelsen af geometriundervisning i deres praktik og som inspirationsoplæg på fagteammøder.

Egenskaber ved regulære polygoner udfordres i Scratch

Fra matematik-læreruddannernes perspektiv

På denne blog møder du medlemmer af foreningen SEMAT, som er den faglige forening for de mennesker, der uddanner lærere til at varetage matematikundervisningen. Her kan du blive klogere på, hvordan matematikundervisningen i grundskolen ser ud fra deres synspunkt. Det er i udforskningen af forholdet mellem teori og praksis, vi alle som undervisere arbejder – og det er i denne udforskning af både teoretiske perspektiver på matematikundervisning og helt konkrete praksisser i matematikklasserum, denne blog vil udfolde sig. Forfatterne er en samling af mange forskellige skribenter, som hver har deres forskellige perspektiver på centrale elementer i matematikundervisningen i grundskolen og på læreruddannelsen.

Når studerende skal programmere en Sprite til f.eks. at tegne en regulær polygon, kræver det faglige ræsonnementer omkring polygonens matematiske egenskaber. Egenskaber, som ellers ikke nødvendigvis italesættes og bliver tydelige. F.eks. at det er den udvendige vinkel, der skal anvendes, og at der er en bestemt sammenhæng mellem antal kanter og polygonens vinkelsum. At arbejde med regulære polygoner i Scratch kan således bidrage til udvikling af de studerendes ræsonnementskompetence og geometriske tænkning.

Undersøgende arbejde med rumfangsformler i GeoGebra 3D

Mine lærerstuderende undersøger i geometriundervisningen sammenhængen mellem grundfladeareal, højde og rumfang i et prisme ved brug af en forprogrammeret GeoGebra-fil. Filen giver mulighed for hurtigt at designe en grundflade og bestemme dens areal. Derefter kan grundfladen i 3D-vinduet udvides til en prisme med en given højde, og så kan rumfanget bestemmes. Et undersøgende arbejde omkring sammenhængen mellem en prismes grundfladeareal og rumfang synes oplagt. Undersøgelsen kan med lethed udvides til at finde sammenhængen mellem grundfladeareal, højde og rumfang af en pyramide. Følg linket og begynd undersøgelsen…

https://www.geogebra.org/m/svsdrw72

Lad studerende vise jer de gode eksempler på et fagteammøde

På læreruddannelsen gør studerende sig erfaringer med matematikrelevante it-programmer i en fagdidaktiske kontekst. De oplever og reflekterer over programmernes fagdidaktiske potentiale, for dermed på en reflekteret måde at integrere dem i deres praktik. Og jeg ser muligheder i, at de studerende i praktikken deler ud af deres erfaringer.

Inviter jeres studerende med i et fagteammøde i matematik. Lad dem igangsætte en undersøgende aktivitet i f.eks. Scratch eller GeoGebra 3D. De studerende vil dermed opleve, at den viden, de tilegner sig på læreruddannelsen, giver mening for deres kommende kolleger i praksis.

Til et fagteammøde sammen med de studerende, kan I prøve at tegne et kvadrat og en pentagon i Scratch. I kan derefter indlæse GeoGebra-filen i GeoGebra 3D og se, hvor simpelt det kan være selv at ræsonnere sig frem til rumfangsformlen for en pyramide.

God fornøjelse 😊