Fra matematik-læreruddannernes perspektiv

Blog

Tag godt imod jeres nyuddannede kollegaer

I dette første blogindlæg om matematikundervisning set fra læreruddannerenes perspektiv har vi et enkelt budskab: Tag godt imod jeres nyuddannede kollegaer. Indlægget er baseret på vores erfaringer fra et igangværende projekt om de nyuddannede matematiklæreres første år i skolen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Af Ida Redder Honoré og Louise Laursen Falkenberg, læreruddannere fra Københavns Professionshøjskole

”Som ny lærer kan du blive virkelig dygtig hvis du bliver hjulpet lidt i den rigtige retning”

Sådan siger en nyuddannet matematiklærer efter et halvt år i praksis.

Fra matematik-læreruddannernes perspektiv

På denne blog møder du medlemmer af foreningen SEMAT, som er den faglige forening for de mennesker, der uddanner lærere til at varetage matematikundervisningen. Her kan du blive klogere på, hvordan matematikundervisningen i grundskolen ser ud fra deres synspunkt. Det er i udforskningen af forholdet mellem teori og praksis, vi alle som undervisere arbejder – og det er i denne udforskning af både teoretiske perspektiver på matematikundervisning og helt konkrete praksisser i matematikklasserum, denne blog vil udfolde sig. Forfatterne er en samling af mange forskellige skribenter, som hver har deres forskellige perspektiver på centrale elementer i matematikundervisningen i grundskolen og på læreruddannelsen.

De nye lærere kommer med frisk viden og nye tanker om matematikundervisning. Vær åben over for deres ideer og perspektiver. De matematiske kompetencer og undersøgende undervisning har fx været en integreret del af deres undervisning på læreruddannelsen og her kan I forvente de nyuddannede ved noget og kan bidrage med nye perspektiver.

I har som erfarne matematiklærere til gengæld erfaring med at bringe det konkret i spil i undervisningen, derfor tror vi, at et samarbejde om matematikundervisningen kan give jer begge nye inputs og øget arbejdsglæde.

Invitér derfor jeres nye kollega med ind og se jeres undervisning og tilbyd gerne selv at overvære deres undervisning. Foreslå, at I forbereder en undervisningsgang sammen. Afprøv undervisningen sammen og reflekter efterfølgende over den sammen.

Det kan være svært at bede om hjælp

Vi ved fra flere undersøgelser, at de nyuddannede lærere gerne vil observeres og reflektere over undervisning sammen med erfarne lærere. Vi vil gerne opfordre jer erfarne matematikkollegaer, matematikvejledere, mentorer og ledelser til at tage initiativ til et sådant samarbejde om undervisningen. Et velment ”bare sig til, hvis du har brug for hjælp” er ikke nødvendigvis nok til at de nyuddannede selv henvender sig. De kan se deres erfarne kollegaer har travlt og vil derfor ikke bede om hjælp, selvom de føler behov for det.

Samarbejde øger arbejdsglæden

Vi ved de nye lærere gerne vil have inspiration til både klasseledelse, didaktik og relationsarbejde ved at overvære erfarne læreres undervisning. Netop observation og fælles refleksion over undervisning, er noget de nyuddannede peger på har stor betydning for deres professionelle trivsel og fastholdelses i lærerjobbet.

Senere på måneden vender vi tilbage med et blogindlæg med inputs til hvordan sådan et samarbejde om matematikundervisning helt konkret kan se ud.