Fra matematik-læreruddannernes perspektiv

Blog

Udveksling på læreruddannelsen - nu også i matematik

Et studieophold i løbet af uddannelsen til lærer kan ikke blot bidrage med en større international og interkulturel indsigt. Det kan også udvide ens faglige horisont og styrke ens personlige udvikling. På Københavns Professionshøjskole er der mulighed for at læse det 5. semester i udlandet og nu er det også blevet muligt for matematikstuderende at komme til Norge allerede på 3. semester.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I 2017 blev den daværende læreruddannelse på UCC (nu Københavns Professionshøjskole) kontaktet af Högskolen på Vestlandet (HVL) i Bergen. Nordmændene tilbød deltagelse i et toårigt projekt (NOTED) vedrørende samarbejde om udveksling af matematikstuderende mellem de to adresser.

På normalvis har vores lærerstuderende først mulighed for at komme på et udvekslingsophold på 5. semester. Linjefaget i matematik vil for de flestes vedkommende være blevet afsluttet efter 4. semester og de studerende, der derfor vælger at tage på et udvekslingsophold, vil ikke kunne gøre dette i matematik.

Vi så dette, som en oplagt mulighed for at tilbyde vores lærerstuderende et mere internationalt perspektiv på matematikfaget og det at undervise i matematik i grundskolen.

Fra matematik-læreruddannernes perspektiv

På denne blog møder du medlemmer af foreningen SEMAT, som er den faglige forening for de mennesker, der uddanner lærere til at varetage matematikundervisningen. Her kan du blive klogere på, hvordan matematikundervisningen i grundskolen ser ud fra deres synspunkt. Det er i udforskningen af forholdet mellem teori og praksis, vi alle som undervisere arbejder – og det er i denne udforskning af både teoretiske perspektiver på matematikundervisning og helt konkrete praksisser i matematikklasserum, denne blog vil udfolde sig. Forfatterne er en samling af mange forskellige skribenter, som hver har deres forskellige perspektiver på centrale elementer i matematikundervisningen i grundskolen og på læreruddannelsen.

Muligheden fandtes ikke - den skulle skabes

I december 2018 tog jeg sammen med to kollegaer til Bergen for at undersøge muligheden for udveksling. Det blev hurtigt tydeligt, at strukturen for vores læreruddannelser er meget forskellig. I Danmark er læreruddannelsen en professionsbacheloruddannelse, mens læreruddannelsen i Norge er en femårig masteruddannelse.

Muligheden lå ikke lige for, denne mulighed skulle skabes. Dette opnåede vi ved at sammenholde vores terminologier, analysere uddannelsernes struktur, indhold og mål og gennem fælles didalog.  Som resultat fik vi sammensat en model for vores danske lærerstuderende med specialisering i udskolingsmatematik.

3. semester i Norge

På denne særordning er det nu muligt for vores matematikstuderende at fordybe sig i to norske matematikkurser inden for perspektiver på matematikfaget, problemløsning samt handlekompetence i matematik. Dertil praktik og indblik i den norske grundskole. Der kan søges Erasmus-midler til dette ophold.

I dette semester benytter den første danske studerende sig af denne unikke mulighed og vil varmt anbefale det til andre.

Vi arbejder i øjeblikket på at sammensætte en tilsvarende model for matematikindskoling, der grundet den norske struktur kræver lidt mere kreativitet. Heldigvis har vi fortsat masser af gåpåmod.