Skolelederens blog

Blog

Min læringsrevolution startede i 2006

Sir Ken Robinson døde den 21. august i en alder af 70 år. Han er i min optik en af de største helte uddannelsesverdenen har set.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg stødte på Sir Ken første gang i 2006, hvor jeg så hans første, og nu meget berømte TED Talk – Changing education paradigms (Se den herunder). Han stillede dengang spørgsmålet: ”Dræber skolen kreativiteten”? Hovedpointen i denne Ted Talk er, at skolen bygger på nogle gammeldags idealer, hvor vi uddanner børn og unge ud fra et curriculum der er forældet, og langt fra det virkelige liv. Det er denne tænkning, der er med til at dræbe kreativiteten, engagementet og motivationen hos børn og unge. Sir Ken påstår at vores skole bygger på et hierarkisk system, hvor dansk, matematik og sprogfag ligger øverst, og hvor de kreative og praktisk musiske fag ligger i bunden.

Skolelederens blog

I 2007 var jeg musiklærer på Funder skole i Silkeborg. Jeg var glad for jobbet, men Sir Ken’s pointer satte sig fast i mig, og jeg besluttede mig for, at tage del i hans læringsrevolution fra en anden platform. Han blev den indirekte årsag til, at jeg i 2008 blev skoleleder på Vestre skole i Silkeborg. I dag er jeg på Mølleskolen i Ry. Her prøver vi på at knække kurven, som viser at en stor del af de elever, der forlader folkeskolen er demotiverede. (Hvilket desværre stadig bekræfter Sir Ken´s postulat). Det gør vi bl.a. ved at sætte kreativ, virkelighedsnær problem- og projektbaseret læring, som den pædagogiske ramme for skolens ugentlige projektdag. Ressourcemæssigt bidrager alle fag til dagen sammen med den understøttende undervisning. Dagen er derfor ikke tænkt som en fagdag, men som en dag hvor sagen, emnet, eller projektet er i fokus. At sætte praksis og handling på læring bringer skolen derhen, hvor læring fremtræder som brugbart, relevant og konkret, samtidig med at det forankres på helt anden vis hos eleven til brug i mange sammenhænge. Derfor gør vi en dyd ud af at lære gennem kreative processer og skabe output af elevernes arbejde i en virkelighedsnær ramme.

Sir Ken Robinson er en af mine store helte, og jeg vil slutte med hans afslutningsreplik i hans berømte TED Talk fra 2006 (Som i øvrigt er verdens mest sete TED Talk med over 66 millioner views):

”Jeg tror at vores eneste håb for fremtiden er, at tillægge os en ny forståelse for menneskelig økologi. En hvor vi starter med at genoplive vores opfattelse af den menneskelige kreativitets rigdom, Vores uddannelsessystem har udnyttet vores hjerner på samme måde, som vi har drevet minedrift på jorden: For at finde en specifik vare, det vil ikke hjælpe os i fremtiden. Vi er nødt til at gentænke de fundamentale principper for den måde vi uddanner vores børn”

Ære være hans minde!