Micki Sunesen

Blog

Mellemformer

Hvad er din holdning til mellemformer?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

MELLEMFORMER - HVAD ER DIN HOLDNING TIL DEM?

Micki Sunesen

Jeg har arbejdet som lærer i 8 år. De sidste 11 år har jeg arbejdet som konsulent i ministerium, kommuner og i konsulenthuse. Jeg har fungeret som ekstern lektor ved universitet og professionshøjskoler, hvor jeg har arbejdet med organisationspsykologi og ledelse. Har i dag min egen virksomhed ”Nordic Learning – Research and Education” - www.nordic-learning.com. Jeg er PD og kandidat i pædagogisk psykologi og har en Ph.d. i kompetenceudvikling i pædagogiske kontekster. Jeg forsker i voksnes læreprocesser og inkluderende pædagogiske praksisser i skoler og i dagtilbud. Især optaget af professionelle læringsfællesskaber, aktionslæring og co-teaching. På denne blog vil jeg formidle og diskutere emner og temaer af pædagogisk, didaktisk og psykologisk karakter. Jeg håber at kunne bidrage til gode og inspirerende dialoger om skolen.

Rundt om i landet blomstrer det op med nye skoleformer, de såkaldte mellemformer. Mellemformer beskrives som værende ikke rigtige specialklasser, heller ikke specialskoler. Det er alle andre former for tiltag, som adskiller sig fra den almindelige undervisning. I den forbindelse har jeg nogle spørgsmål, som du måske kan hjælpe mig med at besvare.

Hvad nødvendiggør mellemformerne?

  1. Hvilket behov opfylder mellemformerne?
  2. Er de målrettet elevernes eller de professionelles behov?

Hvem bestemmer mellemformernes målgrupper, deres indhold og deres organisering?

  1. Hvilken proces leder til at man bliver en mellemformselev?
  2. Hvordan og af hvem bestemmes det, hvad eleverne skal lære i dem?
  3. Ud fra hvilke kriterier bemandes mellemformerne?

På hvilke måder adskiller mellemformerne sig fra helt almindelig undervisningsdifferentiering?

  1. Er mellemformer noget helt andet end det, som foregår på resten af skolen?
  2. Opretholder eller udvikler mellemformer skolens pædagogiske praksis?
  3. Bidrager mellemformer egentlig ikke til at opretholde et bestemt syn på, hvad almindelig undervisning er og hvad det ikke er? Bidrager mellemformer - sikkert modsat intentionen - ikke til en forsnævring af normalitetsforståelser - og dermed til logikker om hvem der kan deltage og hvem der ikke kan deltage i skolens undervisning sådan som den finder sted i den helt almindelige klasse?

Er mellemformer et udtryk for inklusion eller eksklusion – eller for noget helt tredje?

  1. Etableres mellemformer med et inkluderende sigte?
  2. Er mellemformen den mulighed, som man vælger at gøre brug af i de tilfælde, hvor der ikke er mulighed for at tilbyde eleven en plads på i en specialklasse eller specialskole? Altså er en mellemform en light-udgave af et segregeret tilbud?

Dette er blot nogle af mine spørgsmål om mellemformer, som jeg vurderer er væsentlige for skolerne at kunne svare på. Hvilke svar på mine spørgsmål har du – og hvilke andre spørgsmål synes du er væsentlige at stille?

Micki Sonne Kaa Sunesen, PhD