Micki Sunesen

Blog

Boganmeldelse: Formålsdrevet uddannelse og undervisning

Boganmeldelse

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Formålsdrevet uddannelse og undervisning er en antologi, som er skrevet af en serie af kompetente bidragsydere, alle med forskningsbaggrund på pædagogiske områder. At vurdere ud fra bogens sprogbrug og anvendelse af faglig terminologi, så henvender bogen sig nok først og fremmest til professionelle, som på en eller anden måde har akademisk interesse i pædagogiske og didaktiske temaer og diskussioner. Antologien egner sig særligt godt til brug i forbindelse med efter og videreuddannelse, hvor den med størst udbytte læses af dem med forkærlighed for halvsvære tekster. Det er således ikke en bog fyldt med praksisnære fif og tricks. Det er et overvejende akademisk bidrag.

Micki Sunesen

Jeg har arbejdet som lærer i 8 år. De sidste 11 år har jeg arbejdet som konsulent i ministerium, kommuner og i konsulenthuse. Jeg har fungeret som ekstern lektor ved universitet og professionshøjskoler, hvor jeg har arbejdet med organisationspsykologi og ledelse. Har i dag min egen virksomhed ”Nordic Learning – Research and Education” - www.nordic-learning.com. Jeg er PD og kandidat i pædagogisk psykologi og har en Ph.d. i kompetenceudvikling i pædagogiske kontekster. Jeg forsker i voksnes læreprocesser og inkluderende pædagogiske praksisser i skoler og i dagtilbud. Især optaget af professionelle læringsfællesskaber, aktionslæring og co-teaching. På denne blog vil jeg formidle og diskutere emner og temaer af pædagogisk, didaktisk og psykologisk karakter. Jeg håber at kunne bidrage til gode og inspirerende dialoger om skolen.

Derimod er bogen spækket med dybt intelligente og nuancerede bidrag til feltet, som det skriver ud fra, men også ind i. Der er mange ekstremt gode bidrag, og jeg kan ikke her udfolde dem alle. Men særligt noterer jeg mig en oplagt Ane Qvortrup, som både har været redaktør og også bidragsyder til 3 af bogens 11 kapitler. Sammen med Søren Smedegaard Bengtsen skriver Qvortrup skriver sig fx i kapitel 6 ind i emnet ”dannelse i uddannelse”, og demonstrerer her både et fagligt overblik og en særligt veludviklet fornemmelse for formidling. I dette kapitel vader de lige fluks ind i en af tidens helt store dialoger, nemlig spørgsmålet om forholdet mellem begreberne dannelse, færdigheder og kompetence. Det er klart min vurdering, at de i vid udstrækning lykkes med at adskille og diskutere disse begreber, uden at have den ambition at skabe en universelt gældende syntese. For den interesserede henvises således specifikt til kapitel 6 for god indføring i dette aktuelle og vigtige område.

Kapitlerne i antologien kan læses i forlængelse af hinanden, men behøver det ikke. Hvert kapitel kan fint stå alene, men samlet set fremstår antologien som en flot helhed; en buket af analyser af nogle af de for tiden mest centrale emner og temaer. Jeg sad dog og ledte efter kapitlet om, hvordan man skaber eller udvikler skoler og institutioner med formålsdrevet uddannelse og undervisning. Det fandt jeg ikke. Det ville have været spændende at læse om det.  

Jeg vil gerne ønske alle antologiens bidragsydere og forlaget Dafolo tillykke med dette flotte bidrag, og håber på, at antologien følges til dørs med en konference eller lignende, så hurtigt som overhovedet muligt. Det vil med sikkerhed blive en dybt interessant og lærerig dag. 

En virkelig flot antologi.

Micki Sonne Kaa Sunesen, Ph.d. 

Nordic Learning – Research and Education

www.nordic-learning.com