Blog

Foto af 14995841 / Pixabay

2/9 Direkte deltagelse af relevante medarbejdere - Nøglen til succesfulde forandringsprocesser

Min første anbefaling om forandringsledelse er at inddrage medarbejderne. Ikke gennem MED – men direkte.

Publiceret Senest opdateret

 Forandring kan være udfordrende, især når det kommer til organisatoriske forandringer i skoleverdenen. Men en ting er sikkert: involvering af de relevante medarbejdere i forandringsprocessen kan øge succesraten betydeligt. Dette er den første anbefaling fra min forskning, og i dette blogindlæg vil jeg uddybe, hvorfor direkte deltagelse af relevante medarbejdere er så vigtigt.

Lærerliv m.m.

Tobias Zimling Kristiansen, folkeskolelærer i Gentofte. Ud over læreruddannelsen har jeg en mastergrad i læreprocesser (M.Lp.) fra Aalborg Universitet, hvor jeg har specialiseret mig i forandringsprocesser og ledelse af dem. Særligt i forhold til lærere. Jeg er kritisk, men konstruktivt, anlagt, og jeg har fokus på løsninger og nye muligheder for at løse opgaverne på en bedre og smartere måde. Forandring er fint, så længe vi ikke kaster barnet væk med badevandet. Når jeg blogger er det om lærerlivets mange sider - fagligt, pædagogisk, dannelsesmæssigt, didaktisk, politisk og gerne med en rimelig og underbygget kritik af DLF.

Det er vigtigt at forstå, at forandringsprocesser ikke kun handler om at implementere nye systemer eller procedurer. Det handler også om mennesker - de mennesker, der skal arbejde med og inden for disse nye systemer eller procedurer. Derfor er det afgørende, at disse mennesker - i dette tilfælde lærerne - er direkte involveret i forandringsprocessen.

Direkte deltagelse betyder, at lærerne ikke kun informeres om forandringerne eller inddrages via valgte organer (som MED og TR), men også har en aktiv rolle i at forme og implementere dem. Dette kan ske gennem forskellige metoder, såsom workshops, brainstormingsessioner, eller feedbacksessioner, hvor lærerne kan dele deres tanker, bekymringer, og forslag.

Hvorfor er dette så vigtigt? Fordi det skaber ejerskab. Når lærerne føler, at de har en stemme i forandringsprocessen, og at deres input værdsættes og tages i betragtning, er de mere tilbøjelige til at støtte og engagere sig i forandringerne. De føler, at de er en del af løsningen, snarere end blot modtagere af en beslutning truffet "ovenfra".

Desuden kan lærerne, med deres dybdegående kendskab til deres arbejde og deres elever, ofte tilbyde værdifulde indsigter og innovative løsninger, der kan forbedre effektiviteten og succesen af forandringsprocessen.

Men det er vigtigt at bemærke, at direkte deltagelse ikke betyder, at alle beslutninger skal træffes kollektivt, eller at alle lærere skal være involveret i alle aspekter af forandringsprocessen. Det handler om at finde den rette balance, hvor lærernes input værdsættes og tages i betragtning, men hvor ledelsen stadig har det endelige ansvar for at træffe beslutninger og styre processen.

I det næste blogindlæg vil vi se på den anden anbefaling: Indirekte inddragelse af fagforeningsrepræsentanter og MED-udvalg.

-------

Denne miniserie af blogindlæg om forandringsledelse tager udgangspunkt i mit masterprojekt ”Folkeskolelæreres oplevelse af organisatoriske forandringsprocesser” fra uddannelsen i Master i Læreprocesser med specialisering i forandringsledelse og arbejdsmiljø fra Aalborg Universitet.

 I projektet undersøgte jeg via spørgeskemaer hvordan 77 lærere har oplevet forandringsprocesser og jeg interviewede tre lærere for at få dybdeforståelse. Disse personlige erfaringer perspektiveredes til relevant international forskning, og resultatet er en af de få konkrete anbefalinger om forandringsledelse i folkeskoler.

 Projektet kan i sin helhed findes via dette link, hvor referencer og uddybninger også kan findes: https://projekter.aau.dk/projekter/da/studentthesis/folkeskolelaereres-oplevelse-af-organisatoriske-forandringsprocesser(d8225c69-b076-486b-9bda-76adf7376abc).html

 Blog-serien udgives en gang om ugen og er på ni indlæg. Herunder er en samlet fortegnelse:

Blogindlæg 1: Introduktion til Forandringsprocesser i skoleverdenen (7. august 2023)

Blogindlæg 2: Direkte deltagelse af relevante medarbejdere - Nøglen til succesfulde forandringsprocesser (14. august 2023)

Blogindlæg 3: Indirekte inddragelse af medarbejdere gennem fagforeningsrepræsentanter og MED-udvalg - Styrkelse af forandringsprocesser (21. august 2023)

Blogindlæg 4: Respekt for lærernes professionalisme og professionelle identitet - En afgørende faktor i forandringsprocesser (28. august 2023)

Blogindlæg 5: Klarhed om formål og indhold i forandringsprocessen - Vejen til effektiv forandring (4. september 2023)

Blogindlæg 6: Introduktion af få forandringsprocesser, der følges tæt til enden - Kvalitet frem for kvantitet i forandringsledelse (11. september 2023)

Blogindlæg 7: Prioritering af rammebetingelserne for forandringsprocesser - Skabelsen af det rette miljø for forandring (18. september 2023)

Blogindlæg 8: Anerkendelse og motivation af lærere til at deltage i strategisk udvikling - At bringe lærernes stemme ind i forandringsledelsen (25. september 2023)

Blogindlæg 9: Opsummering - Syv anbefalinger til effektiv forandringsledelse i skoler (2. oktober 2023)

 

For uddybninger og yderligere information kan jeg kontaktes på tobias@invovator.dk