Skolens Venner

Blog

Elever i skolegården

Frivillige kan hjælpe skolerne med ukrainske flygtningebørn

Skolerne har en kæmpe ressource i civilsamfundet i kraft af lokale frivillige. Frivillige spiller en stor rolle i modtagelsen af flygtninge i kommunerne - hvorfor ikke lade dem spille en rolle ift. at støtte skolerne.

Publiceret Senest opdateret

De ukrainske flygtningebørn har brug for en stabil hverdag hurtigst muligt, men det er stadig uklart, præcis hvor mange børn, de enkelte skoler fortsat kan forvente i alt, hvor længe de bliver, og hvad der følger med af økonomi til opgaven.

Skolens Venner

Skolens Venner er en landsdækkende frivillige forening, der organiserer frivillige skolevenner på skoler rundt omkring i Danmark. Skolevennerne er med til at øge elevernes trivsel med tillid, omsorg og nærvær, og understøtter elevernes personlige, sociale og faglige udvikling. Med bloggen bidrager vi til viden og debat om frivillighedens rolle og muligheder på skoleområdet med udgangspunkt i skolernes og de frivillige skolevenners erfaringer og oplevelser

Det eneste, der vides med sikkerhed, er, at det potentielt kan blive en enorm opgave for de enkelte skoler at sikre at alle børn trives og lærer i gode fællesskaber.

I skolerne er det de fagprofessionelle, der har ansvaret for og kompetencerne til at byde de ukrainske børn velkommen og få dem godt ind i klassefællesskaberne. At tage imod børn, der er flygtet fra krig og få dem integreret i en dansk skolekontekst, på et sprog børnene ikke taler, er i høj grad en professionel opgave. Ligesom det er en professionel opgave at sørge for den daglige læring, trivsel og gode fællesskaber for alle børn i skolen.

Men skolerne har brug for al den hjælp de kan få, og den kan bl.a. findes i lokalsamfundet. Her er masser af mennesker med engagement, tid og overskud til at give det ekstra, der fungerer som en god støtte for de enkelte børn og for de vigtige klassefællesskaber – hvad enten børnene er ukrainske eller danske. Når skolerne inddrager frivillige i klassen, giver det både elever, lærere og pædagoger et ekstra sæt hænder og ører, og det giver de fagprofessionelle overskud til at gøre mere for de børn, der har særlig brug for hjælp.

Civilsamfundet kommer med viden og erfaring

Civilsamfundet spiller allerede en stor rolle i kommunernes integrationsindsatser i fritiden og i familierne. Det kan og vil også gerne spille en rolle i forhold til den integration, der skal foregå inde i klasserne, og i forhold til at give overskud til lærerne og skolepædagogerne.

Men det kræver viden og forståelse for, hvad det kræver at involvere frivillige i skolens praksis, så det faktisk opleves som en støtte og hjælp. Her er det vigtigt, at kommunerne og skolerne bringer civilsamfundsorganisationerne i spil.

I Skolens Venner har vi stor erfaring med, hvordan man bedst inddrager frivillige i klasserummet. Gennem et langvarigt samarbejde med Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen har vi en stærk viden om, hvordan frivillighed på skoleområdet foregår i respekt og overensstemmelse med fagprofessionerne, så det fungerer til gavn for både elever og ansatte.

Andre frivilligorganisationer har stor viden om, hvordan man bygger bro mellem skole og hjem, får introduceret det danske skolesystem til flygtningefamilier, hjælper med lektier og komme ind i gode fællesskaber lokalt.

Vi vil alle gerne bidrage og hjælpe, og vi er mestre i at engagere lokalsamfundet! Vi står klar til at gøre en forskel for både fællesskaberne og skolerne. Ræk ud til os, og fortæl, hvor vi kan bidrage på i den enkelte kommune eller på den enkelte skole. Vi er klar til at hjælpe!