Skolens Venner

Blog

Frivillige hænder støtter op om skolen

Ja, sådan en overskrift kan lyde som en falliterklæring af en central velfærdsinstitution og en som sparreøvelse eller skruebrækkeri. Men det forholder sig helt omvendt. Det er en hyldest til skolen, som en vigtig central velfærdsinstitution og det er en måde at tilføre værdifulde ressourcer området.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det handler ikke om at frivillige fra civilsamfundet hjælper skolen, fordi kommunens ressourcer slipper op eller ikke løser opgaven godt nok. Det handler derimod om, at civilsamfundet tilføjer nogle andre kvaliteter og kan noget andet end kommunen og det offentlige kan.

Skolens Venner

Skolens Venner er en landsdækkende frivillige forening, der organiserer frivillige skolevenner på skoler rundt omkring i Danmark. Skolevennerne er med til at øge elevernes trivsel med tillid, omsorg og nærvær, og understøtter elevernes personlige, sociale og faglige udvikling. Med bloggen bidrager vi til viden og debat om frivillighedens rolle og muligheder på skoleområdet med udgangspunkt i skolernes og de frivillige skolevenners erfaringer og oplevelser

For ja, vi står som samfund med et kæmpe problem, når 8-10% af hver årgang kommer ud af 9.klasse uden at kunne læse, skrive og regne. I en ny opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vises det at 7,6% af de 15-29-årige, hverken har job eller uddannelse. Det sidste ti år er det stort set ikke lykkedes kommunerne at nedbringe det tal. Det er sket på trods af en økonom, der er buldret frem og stor mangel på arbejdskraft i mange brancher. Og på trods af at der er lærere og pædagoger, der knokler for at Og det er vi nødt til at tage alvorligt. For hvis du står uden uddannelse, er det svært at få fodfæste på arbejdsmarkedet og hvis du står uden for det marked, er du endnu højere grad hægtet af.

Hvordan vi kan samarbejde på tværs af aktører for ikke at tabe de unge på gulvet? Vi er nødt til at se på, hvordan vi finder nye løsninger for at løse opgaven med at samle op på trivsel og læring inden de forlader 9.klasse. Her må alle gode kræfter gå sammen!

Her er civilsamfundet en af de aktører, vi skal bringe i spil for at løfte opgaven. Derfor skal vi åbne skolen og invitere de frivillige ind i maskinrummet. Og hvad kan civilsamfundets frivillige bidrage med? Ja, udover at være engagerede mennesker, der vil gøre en forskel for andre i deres fritid, så rummer civilsamfundet også en række værdier, vi som samfund har brug for, som nærvær, fællesskab og sammenhængskræft.

Frivillige møder børn og unge i øjenhøjde og er til stede i det rum, som børnene har brug for og har ikke et fagligt ansvar. Frivilligheden er bundet op på det gensidige menneskelige møde, hvor alle får noget af relationen og det skaber en tillid og tryghed. De frivillige er mennesker, der er præget af lyst, engagement og mening, og ikke får løn for deres indsats. De motiveres af andre logikker, mål og forhold end det, der kendetegner en arbejdsrelation. Derfor opleves det meningsfuldt at møde et menneske, der har lyst til at være sammen med en, bare fordi man er den, man er.

Det er netop dette overskud og nærvær, som frivillige voksne kan bidrage med i børn og unges skolegang.

En voksen, som kan løfte deres faglige selvtillid og være med til at lære dem at lære. En ekstra ven, som man kan dele op- og nedture, bekymringer og glæder med, når livet og skolen er kompliceret. Ikke som erstatning for undervisning og uddannede lærere og pædagoger, men som en værdigfuld ressource i samarbejde med skolen. For skolen er netop der, vi kan gøre en forskel for børn og unge i risiko. Sammen kan vi gribe de børn og unge, der har et ekstra behov for at føle sig set og hørt, få et ekstra rygstød og opleve, at flere gode og engagerede mennesker støtter og hepper på dem.