Skolens Venner

Blog

Øget trivsel med frivillige skolevenner

Børns trivsel i skolen er et emne, mange er optagede af. Det er vi også i Skolens Venner, og vi tror på, at frivillige voksne i skolen kan være en vigtig brik, der bidrager til elevernes generelle trivsel

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

At blive set og hørt er en meget vigtig faktor for en vellykket barndom. Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Årene i skolen spiller en vigtig rolle for elevernes udvikling, for her opnås basale færdigheder, som er afgørende for deres uddannelsesmæssige muligheder. 

Skolens Venner

Skolens Venner er en landsdækkende frivillige forening, der organiserer frivillige skolevenner på skoler rundt omkring i Danmark. Skolevennerne er med til at øge elevernes trivsel med tillid, omsorg og nærvær, og understøtter elevernes personlige, sociale og faglige udvikling. Med bloggen bidrager vi til viden og debat om frivillighedens rolle og muligheder på skoleområdet med udgangspunkt i skolernes og de frivillige skolevenners erfaringer og oplevelser

Særligt skolestarten er vigtig for elevernes videre færd i uddannelsessystemet. I rapporten fra Egmont Fonden, ”Når store bliver små̊ – giv alle børn en god skolestart”, fra 2019 peges der på, at der i hver klasse sidder i gennemsnit tre elever med trivselsudfordringer i indskolingen. Samtidig viser rapportens undersøgelser, at de børn, der har en svær skolestart, også̊ har en højere risiko for at klare sig dårligt til folkeskolens afgangseksamen og for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

En frivillig forskel

Elevernes relation til de voksne i skolen er en vigtig faktor for elevernes motivation og læringslyst. Frivillige bidrager til, at eleverne får gode relationer til flere kendte voksne i skolen. Et ekstra sæt hænder bidrager til, at flere elever oplever sig set og hørt i løbet af skoledagen og giver mulighed for, at læreren kan fokusere sin faglighed der, hvor den gør den største forskel.

Skolevennerne er frivillige fra lokalområdet, der er tilknyttet en bestemt skole. De frivillige fungerer som en ekstra voksen i klassen, der både støtter det enkelte barn i fællesskabet og understøtter det samlede klassefælleskab.

Som en elev fra 3. klasse siger:”Når skolevennen kommer, så tænker man ”yes” på grund af at skolevennen hjælper rigtig meget i klasserne”. 

For eleverne betyder det at have en frivillig fast i klassen en gang om ugen, at de får en relation til en voksen med tid, ro og nærvær. En voksen, der ikke har ansvar for elevernes læring, men kan være tilstede i det rum, eleven har brug for. Hvad enten det er for at lytte til noget, der optager eleven på hjemmefronten eller at bruge tyve minutter på at hjælpe med at forstå en svær opgave. At føle sig set og hørt giver større trivsel, og det er de frivillige med til at understøtte i en travl skolehverdag. 

Se hvad børnene siger til at have en voksen

I de kommende måneder vil vi dykke ned i forskellige aspekter af skolevennernes virke. De frivillige understøtter altid de lærerstyrede aktiviteter, og derfor vil vi allerede i vores næste blog sætte spot på vigtigheden af et godt samspil mellem lærer og frivillig.

Vi håber, I vil læse med.