Skolens Venner

Blog

Kan kemi sættes på formel?

Frivillighed på skolerne i form af skolevenner har en positiv betydning for eleverne, hvis samarbejdet mellem lærer og skoleven fungerer godt. Det er den grundlæggende konklusion i en undersøgelse Skolens Venner gennemførte i 2019.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det kommer næppe bag på nogen, at et godt samarbejde mellem lærer og skolevennen er en absolut forudsætning for, at eleverne oplever at få noget godt ud af skolevennens tilstedeværelse i klassen. Eftersom en skoleven altid understøtter de lærerstyrede aktiviteter, er det klart, at kvaliteten af samarbejdet afgør, om samarbejdet opleves som værdiskabende for både elever, lærer og skoleven. 

Skolens Venner

Skolens Venner er en landsdækkende frivillige forening, der organiserer frivillige skolevenner på skoler rundt omkring i Danmark. Skolevennerne er med til at øge elevernes trivsel med tillid, omsorg og nærvær, og understøtter elevernes personlige, sociale og faglige udvikling. Med bloggen bidrager vi til viden og debat om frivillighedens rolle og muligheder på skoleområdet med udgangspunkt i skolernes og de frivillige skolevenners erfaringer og oplevelser

Enhver der har prøvet at sætte det gode samarbejde på formel ved, at det er noget nær umuligt. Det er en ligning med ind til flere ubekendte, for det afhænger af personlighed, kompetencer og faglighed – både lærerens og skolevennens. Eller af deres kemi, om man vil.

Den undersøgelse, vi gennemførte i 2019, fandt dog frem til et par ting, der var med til at skabe gode vilkår for et frugtbart samarbejde.

En af de ting, der blev fremhævet, var nødvendigheden af en god forventningsafstemning allerede inden opstarten. Hvilken rolle forventer læreren, at den frivillige spiller, hvilke aktiviteter eller elever tænker man, skolevennen primært skal understøtte? Og hvad bringer skolevennen med ind i klasselokalet af tidligere erfaringer og personlighed, man kan sætte i spil? Det er alt sammen med til at forme den gode tilrettelæggelse af opgaver, den frivillige kan bidrage til.

"Jeg er blevet rigtig glad for at have en skoleven. I starten var jeg lidt skeptisk, fordi jeg havde lidt svært ved at se, hvordan det skulle organiseres rent praktisk, når det ikke var en lærer, men det har vi hurtigt klaret, og jeg nyder hver gang, vi har besøg af skolevennen.” (Lærer i 7. klasse) 

I starten af samarbejdet, hvor det er nyt for begge parter, er det vigtigt at sætte tid af til at få etableret samarbejdet. Erfaringen viser, at ledelsesmæssig opbakning til, at læreren prioriterer den opgave, er afgørende. Det er ligeledes en forudsætning, at læreren har lyst og overskud til at ind gå i samarbejde med skolevennen. 

For skolevennen er det centralt at give læreren plads og respekt. Især i den indledende fase af samarbejdet er det vigtigt, at skolevennen er bevidst om, at det kan være en tilvænningsproces at have en frivillig inde i sin klasse. 

”En lærers job er jo egentlig ret ensomt, kan man sige, og der er det jo lidt grænseoverskridende, hvis der kommer fremmede ind i en klasse. (…). Og det kræver noget tillid.” (Kirsten, skoleven) 

Skolevennerne selv omtaler det velfungerende samarbejde som et tillidsbånd og en samspillet samhørighed: ”Vi [læreren og hende] taler egentlig ikke altid så meget sammen, vi kigger lige på hinanden, og så ved vi godt, hvad vi skal.” (Lis, skoleven) 

Frivillighed fra både lærerens og skolevennens side koblet med tålmodighed, forståelse for hinandens roller og klare aftaler er altså med til at afgøre, om god kemi kan opstå. Hvis kemien udebliver, er der heldigvis ingen skam i at afbryde samarbejdet og finde en anden konstellation, der virker bedre for begge parter.

Læs hele undersøgelsen her: 

Skolens Venner - En undersøgelse af frivillige skolevenners indsats og relationer