Skolens Venner

Blog

Fra- og nærvær i coronaens tid

Et forår præget af fysisk fravær har fornyet opmærksomheden på betydningen af tid og nærvær.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvad kan vi lære af coronatiden? Det er spørgsmålet på manges læber for tiden, og drejer sig både om, hvad der skete med læring og trivsel under hjemmeundervisningen og om værdien af udeskole, færre timer og ikke mindst færre elever per lærer efter genåbningen. 

Skolens Venner

Skolens Venner er en landsdækkende frivillige forening, der organiserer frivillige skolevenner på skoler rundt omkring i Danmark. Skolevennerne er med til at øge elevernes trivsel med tillid, omsorg og nærvær, og understøtter elevernes personlige, sociale og faglige udvikling. Med bloggen bidrager vi til viden og debat om frivillighedens rolle og muligheder på skoleområdet med udgangspunkt i skolernes og de frivillige skolevenners erfaringer og oplevelser

I Skolens Venner er vi også optaget af det spørgsmål. For hvordan kan frivillige spille en rolle for børn, der ikke trives og har ekstra brug for faglig og social støtte, når de ikke kan være fysisk tilstede?

”Social lektiehjælp” kaldte en skoleleder det, da Skolens Venner under corona-nedlukning spurgte til, hvilke behov hun oplevede hos de elever, der havde det svært. Dvs. behov for støtte og hjælp til det faglige, men i lige så høj grad et lyttende øre og en digital håndsrækning ift. motivation og vedholdenhed.

Som hos den to-sprogede flygtningepige i 7. klasse, hvis forældre begge er analfabeter og ikke taler dansk, og hvor de mindre søskende lå i værelset og sov eller legede, når pigen skulle hjemmeskole foran pc'en. Hendes lærer koblede hende op med klassens frivillige skoleven via Teams. To morgener om ugen læste de dansk sammen online – og talte om alt det, pigen var optaget af og ellers sad helt alene med. 

I en artikel i Information d. 25. maj satte en række skolefolk og forskere spot på læringen efter skolegenåbningen. Bla. påpegede Louise Klinge at ”når de voksne har mere tid sammen med færre børn, så trives børnene bedre”. Det er i sig selv ikke ny viden, men nødundervisningens retningslinjer har rammesat et stort praktisk eksperimentarie, som viser det meget tydeligt. Et fravær af meget af det kendte har givet mulighed for et nyt nærvær.

Vores (begrænsede) erfaring med skolevenner i en coronatid peger netop på, at det vigtige er tiden sammen med en nærværende voksen – børnene kan godt forholde sig til, at den voksne måske sidder i ipaden i stedet for ved siden af. Som når Lise læser med børn fra klassen - i klassen - hjemme fra sin dagligstue og giver dem tyve minutters uforstyrret opmærksomhed i læsesituationen. 

Nærværet er blevet ekstra vigtigt i en tid, hvor nogle børn har store faglige og sociale efterslæb og er vendt tilbage til en hverdag, der er vendt på hovedet.