Lærerliv m.m.

Blog

Ingen udvikling, tak (i hvert fald ikke i to år)....

Det vrimler med udvikling, indvikling og afvikling i skolerne - og de sidste år har det bølget frem og tilbage med portfoliio, LP-model, CL (som jeg i kort tid regnede med handlede om fodbold - eleverne blev ret gode til Barce, ManUnited og Juve), læringsstile, læringsmål og alt muligt andet.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Naturligvis vil politikerne vise, at de er udviklingsorienterede og skaber handling - de tror selv på, at det giver flere stemmer, selv om enhver erfaren kommunalpolitisk observatør ved, at det ikke er handlingen der giver stemmer - men resultatet… En hær af tjenstvillige konsulenter er parat til at levere kurser, workshops, opkvalificering og seminarer til ledere og lærere - så kan der nemlig tjenes penge - hurtigt!

Ude på fabriksgulvet -  inde i skolen hos 4. b - ender det hele med at blive en skøn forvirring af pædagogisk indvikling, hvor fokus skifter hvert andet øjeblik fra læringsstile til læringsmål, fra LP-modeller til feedback og fra Cooperative Learning til mindfullness.

Frem for dette virvar af retninger må der være en respekt om lærernes grunduddannelse og vores pædagogiske, didaktiske og metodiske kompetence til at vælge den rette vej for undervisningen. Det vil give mulighed for at bruge penge og tid bedre, end til konsulenthonorarer og kurser, som ikke leder nogle veje hen.

Lærerliv m.m.

Tobias Zimling Kristiansen - folkeskolelærer i Gentofte og med en fortid på frie skoler, i Grønland og i Kalundborg. Er fagligt aktiv og kronisk kritisk og løsningsorienteret. Jeg uddanner mig løbende - for egen eller arbejdsgivers regning, og jeg blogger om lærerlivets sider - fagligt, pædagogisk, dannelsesmæssigt, didaktisk og hvad der end falder mig ind.

I virkeligheden kan vi nok stoppe udviklingen i lige så høj grad, som vi kan stoppe solen i at stå op hver morgen. Men vi kan styre udviklingen mere, end vi kan styre solen og jorden. Derfor er det eneste forsvarlige at notere alle de gode ideer til udviklingsprojekter ned på et stykke papir og lægge det i en æske. Hvis ideen stadig holder vand efter to år - så er ideen sikkert god og kan implementeres. Ellers kan den gå samme sted hen som læringsstile, CL (inkl. Barcelona…), LP, læringsmål osv. osv…….