Blog

Valgugen er en gave til elevdemokratiet

Publiceret Senest opdateret

I uge 36 blev der afholdt valguge på 160 af landets folkeskoler, heriblandt min egen skole Lindevangskolen. Op til Valgugen skrev jeg blogindlæg om mit arbejde med at forberede lærerne på Valgugen og organisere materialet for dem, så arbejdet med ugen blev overskueligt for dem i en travl lærehverdag. Her fem uger efter, hvor jeg skriver min sidste blog om Valgugen, kan jeg konkludere, at ugen blev en stor succes på min skole.

Valgugen på Lindevangskolen

Som nævnt i sidste blogindlæg, fik vores skole tildelt æren at åbne Valgugen med et besøg af undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Ved en fællessamling med vores egen elevrådsformand Emil og Danske Skoleelevers formand Marie som værter fik udskolingseleverne mulighed for at stille spørgsmål til ministeren og komme med gode grunde til at fokusere på elevinddragelse. De følgende dage skulle skolens elever arbejde med blandt andet begrebet demokrati, perspektivskifte, argumentation og demokratisk samtale. De skulle etablere et trygt rum for debat og valg, finde frem til mærkesager, lave valgplakater og afslutningsvis afholde klassevalg til elevrådet.

På baggrund af de mange fantastiske valgplakater med elevernes mærkesager, som der stadig hænger mange af fem uger efter Valgugen, en meget positiv lærerfeedback på ugen og en markant styrkelse af vores videre arbejde med elevdemokrati, er det tydeligt, at Valgugen har været en stor succes på vores skole.

Fra Valguge til demokratiproces

På Lindevangskolen har vi de sidste fire år afholdt Talerummet. Talerummet er en slags Speakers corner i skolegården, der giver elevrødderne fra 1.-9. klasse mulighed for at tale for en mærkesag på klassens vegne om forhold, der kunne gøre skolen til et bedre sted for eleverne. På baggrund af talerne udvælges tre sager, som skolen enten skal virkeliggøre eller som minimum støtte eleverne i i det tilfælde, at sagen ikke kan løses lokalt, men kun på kommunal- eller nationalpolitisk niveau. Antallet af taler har været støt stigende ligesom kvaliteten af talerne. Sidste år ramte vi et nyt niveau, som jeg ikke regnede med, at vi ville kunne overgå i år, men det er lykkedes, og jeg er overbevist om, at en Valguge med fokus på elevdemokrati, mod, argumentation og valgsager gjorde en forskel og skabte et forøget engagement hos eleverne.

Bevar Valgugen!

Valgugen er, så vidt jeg har forstået, et tiltag, der har fået midler inden for en begrænset årrække, så når midlerne ophører, gør Valgugen det også. Det er et problem. I 2018 lancerede Undervisningsministeriet fx den nationale kampagne ’Demokrati under udvikling’, der skulle støtte demokratiets udvikling i skolen og i lokalsamfundet. ”Demokrati opstår og udvikler sig ikke af sig selv”, lød kampagne-sloganet. Materialet var rigtig godt, men kampagnen løb imidlertid kun i 2018 - herefter forstummede sloganet, og man kunne polemisk omdøbe kampagnen til ’Demokrati under afvikling’. Ja, sitet findes endnu, men hvem kender til det, og hvem bruger materialet? Jeg kender ingen i grundskolen, der bruger sitet! (Tro mig; jeg ved, hvad der rører sig, sagde demokratinørden.) Jeg håber, at Valgugen bliver et permanent tilbud til skolerne fremover, for skal elevdemokratiet løftes, kræver det kontinuitet. Det ved jeg fra mine kollegaer, der nævner kontinuitet som et afgørende element i den elevdemokratiske udvikling, der har fundet sted på vores skole de sidste fem år. Skal demokratiet udvikles og ikke afvikles, så skal demokratiske initiativer sikres.

Elevrådskontaktlæreren

Jeg har arbejdet som elevrådskontaktlærer i 14 år samt læst en kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi hvor jeg har skrevet et speciale om medborgerskab i skolen. På baggrund af mit speciale, har jeg udviklet initiativet Demokrati i Skolen som jeg bruger i mit arbejde som elevrådskontaktlærer. Målet er, at styrke skolens underprioriterede elevdemokrati ved at skabe demokratiske rum i skolekulturen. Jeg vil gerne gøre læserne klogere på elevdemokratiets status og måder at demokratisere skolen på i praksis.