Elevrådskontaktlæreren

Blog

Demokrati udvikles i fællesskab - en hyldest til Lindevangskolen

”Demokrati er et Hurra-ord”, som den danske demokrati-ekspert Mogens Herman Hansen så rammende har utrykt det. Noget, som vi alle synes er vigtigt og bakker op om! Men det er ikke det samme som, at demokratiet rent faktisk eksisterer.

Publiceret Senest opdateret

Elevrådskontaktlæreren

Jeg har arbejdet som elevrådskontaktlærer i 14 år samt læst en kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi hvor jeg har skrevet et speciale om medborgerskab i skolen. På baggrund af mit speciale, har jeg udviklet initiativet Demokrati i Skolen som jeg bruger i mit arbejde som elevrådskontaktlærer. Målet er, at styrke skolens underprioriterede elevdemokrati ved at skabe demokratiske rum i skolekulturen. Jeg vil gerne gøre læserne klogere på elevdemokratiets status og måder at demokratisere skolen på i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folkeskolen skal være et demokrati, men eleverne inddrages reelt ikke i de forhold, der har betydning for deres liv på skolen. Sådan er det mange skoler.

På Lindevangskolen er det anderledes. Her bakker pædagoger, lærere, skoleledelsen og skolebestyrelsen op om elevdemokratiet. I foråret, da mange skoler stod uden et funktionelt elevråd (Mange skoler står helt uden elevråd - Altinget: Uddannelse), lavede elevrådet på Lindevangskolen undersøgelser om elevtrivslen i en tid med online undervisning. Her kom det med forslag til at forbedre elevforholdende på baggrund af elevernes egne oplevelser af hverdagslivet bag skærmen. Desuden tog elevrådet i foråret initiativ til et inspirationskatalog til Frederiksberg Kommune med forslag fra 25 klasser til, hvad en god skole er for dem. På den anden side af sommerferien tales der om at genstarte skolefællesskabet, men det er ikke det samme som, at skolefællesskabet sættes i fokus, og eleverne inddrages i, hvordan de ønsker, skolelivet skal være.  Skolefællesskabet og elevinddragelsen sættes i fokus på Lindevangskolen, og det er jeg som elevrådskontaktlærer simpelthen så glad og stolt over: I år har vores skoleleder offentligt erklæret, at vores skole har et demokratisk børnesyn. Vi har nedsat et Demokratiråd (Danmarks første i skolesammenhæng…?), der skal sikre, at elevdemokratiet forsat er under udvikling. På fredag i uge 38 holder vi på for fjerde gang Talerummet, som er en slags speakers corner ude i skolegården. I Talerummet stiller klasserne op med en demokratisk tale, hvor de udtrykker deres ønsker for skolelivet og kommer med bud på løsninger. Modellen er en konkret måde, hvorpå vi kan inddrage eleverne i deres skoleliv. I alt har 18 klasser valgt at stille op, hvilket er ny rekord på skolen.

Det tager tid at udvikle en skole med et stærkt elevdemokrati, men det kan lade sig gøre. Dog kun, hvis vi udvikler demokratiet i fællesskab. Derfor: Tak til elever, lærere, pædagoger, skoleledelse og skolebestyrelse for at være med til at udvikle elevdemokratiet på Lindevangskolen. Lindevangskolen er et fantastisk eksempel på, at det er muligt for skoler at udvikle elevdemokratiet i praksis.