Blog

Vejledningskontor

Jeg har en drøm, Mattias Tesfaye!

Vejledningen har siden 2014 handlet om at tale med den 1/3 del af elever i 8. klasse, som ikke vurderes parat til en ungdomsuddannelse – og siden loven om parathedsvurderingen blev indført har de parate elever selv skulle reflektere sig frem til egne styrker, interesser og muligheder igennem de lovmæssige vejledningsaktiviteter i udskolingen. Jeg har en drøm om, at jeg igen får mulighed for at tale med alle elever i udskolingen om deres kommende uddannelsesvalg.

Publiceret Senest opdateret

Karrierelæring og individuelle samtaler med en vejleder skal ikke kun være forbeholdt de elever, der har svært ved at gå i skole, lider af skolevægring eller som har faglige udfordringer. Vejledningen skal også være for de elever, der er trives fint i skolen, men har svært ved det at beslutte sig og har brug for at få uddannelseslandskabet nuanceret før snakken med deres forældre.

I 2021 prøvede Venstre at give eleverne mulighed for at tale med deres uddannelsesvejleder igen, da de forsøgte at indføre tilbud om uddannelsesvejledning til alle elever i 8. og 9. klasse, men forslaget blev forkastet af Folketinget. Jeg blev derfor håbefuld på min professions vegne, da jeg i Skolemonitor læste, at Mattias Tesfaye ’ikke er tilfreds med, at man har over 12.000 undervisningstimer i den danske skole, og så ved familierne stadig ikke mere om, hvad der er af muligheder efter sommerferien’. Her ligger en åbenlys mulighed for at styrke både den kollektive og den individuelle vejledning.

Vi, der arbejder med grundskolevejledning, oplever til stadighed at unge der på papiret er uddannelsesparate enten vælger per automatik eller er meget i tvivl om deres uddannelsesvalg, men som loven er i dag må vi ikke tilbyde individuel vejledning. Dette tilbud mener Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever, også at eleverne skal have. Hun giver i sit debatindlæg på Skolemonitor udtryk for, at udskolingseleverne er klædt dårligt på til at vælge, hvilken vej de skal bevæge sig ud af efter folkeskolen og at samtale med uddannelsesvejleder derfor skal gøres obligatorisk.

Mattias Tesfaye, jeg har en drøm om at vi vejledere i grundskolen kan få lov til at kvalificere køkkenbordssamtalerne om uddannelsesvalget med alle unge og deres forældre.

UU Snapshots

UU Snapshots er en blog der med udgangspunkt i hverdagen tager fat på aktuelle emner, eftertanker og erfaringer fra uddannelsesvejledningen i grundskolen og 10. klasse. Bloggen skrives på skrift af tre vejledere fra UU København.