Preben Medom Hansen

Blog

FNs Verdensmål i kristendomskundskab

Der er masser af undervisningsideer til at arbejde med FNs Verdensmål - men næsten ingen der involverer kristendomsfaget.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den tyske didaktiker Wolfgang Klafki døde i 2016. I hele sin karriere fremhævede han nødvendigheden af, at vi i skolen lader eleverne arbejde med de epoketypiske nøgleproblemer som fx miljø, krig/fred og global ulighed. I 2015 vedtog FN de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, og fik dermed sat Klafkis kongstanke på den helt store dagsorden. Ligheden med Nøgleproblemerne og Verdensmålene er nemlig slående.

Preben Medom Hansen

Pædagogisk medarbejder Den folkekirkelige skoletjeneste i Silkeborg Jeg er læreruddannet fra Århus i 91 med linjefag i musik og kristendom. Har arbejdet 9 år på efterskole og 8 år i folkeskolen. I øjeblikket laver jeg kristendomsfaglige projekter og undervisningsforløb til skolerne i Silkeborg kommune. Jeg har også samlet lidt andre uddannelser til mig gennem årene: elektriker, cand. pæd. i religion/livstolkning samt en Master i læreprocesser.

Det er helt indlysende klogt og nødvendigt, at verdens børn får viden og bevidsthed om de problemer, som kloden og menneskeheden kæmper med. Bekymringen kan være, om problemernes omfang og kompleksitet vil virke lammende og skræmmende på børnene. Her har Verdensmålene dog den fordel fremfor Nøgleproblemerne, at de som mål konsekvent peger fremad og spørger efter løsninger. Og selvom løsningerne kræver radikale internationale politiske aftaler, så er der også altid noget, som vi selv kan gøre - noget der trækker bare lidt i den rigtige retning. Dette aspekt er konsekvent trukket frem i de mange forskellige forslag til undervisningsforløb, der er lavet til Verdensmålene.

Desværre har jeg dog næsten ikke kunne finde ideer på nogle af de eksisterende undervisningssites, der arbejder med Verdensmålene fra en kristendomsfaglig vinkel. Det er både ærgerligt og måske lidt overraskende, for man skulle synes, at der var masser af muligheder. Jeg kan umiddelbart komme i tanke om følgende:

Miljø-klima målene (7,11,12,13,14,15)

 • Jorden som skabt, mennesket som forvalter af skaberværket. Skabelsesberetninger, Noas ark.
 • Begrebet ”agtelse” (Ole Jensen). Naturen som omgivelse eller ophav (Løgstrup)
 • Naturfolks religion hvor naturen selv er hellig/guddommelig.
 • Til 6. Rent vand og sanitet og 14.Livet i havet: et tema om vand som grundsymbol. Vand er både ødelæggende og livgivende.
 • Til ”Livet på land”: et tema om træet som grundsymbol. Livets træ, plant et træ.
 • Øko-teologi, Grøn kirke
 • Heller ikke naturen må behandles kun som middel, men også som mål i sig selv. Kants pligtetik.
 • Gaia-teorien

12. Ansvarligt forbrug og produktion

 • Religionernes fremhævelse af det ikke-materielle som det væsentlige.
 • Overforbrug og afholdenhed. Askese i verdensreligionerne.
 • Lignelsen om den rige mand. ”I nat skal du dø…”
 • Jesus tale om markens liljer og himlens fugle. Ubekymrethed om mad og tøj.
 • Dødssynderne griskhed og fråseri
 • Dualisme: sjælen som det ophøjede, kroppen som det lave.

1. Afskaf fattighed, 2. Stop sult og 10. Mindre ulighed

 • Religionernes etiske krav om ansvaret for næsten og særligt for de svage.
 • Bjergprædiken - "jeg var sulten og I gav mig ikke mad..."
 • Tanken om, at alle er lige for Gud.
 • Arbejde med religiøse hjælpeorganisationer. Grundlag, virke, forholdet til det politiske.
 • Hvem er min næste? Hvordan kan Margrethe Auken og Christian Langballe tolke lignelsen om Den barmhjertige samaritaner så forskelligt?

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

 • Religion og vold. Alle religioner taler om fred. Men mange konflikter næres også af religiøse modsætninger.
 • Vende den anden kind til, kontra nødvendighed af at kæmpe for retfærdighed.
 • Religionsdialog. Finde det der samler, fremfor det der skiller.
 • Biografisk tilgang med fx Ghandi, Martin Luther King eller Desmond Tutu.
 • Sydamerikansk befrielsesteologi.
 • Den katolske kirke som magtfaktor - på godt og ondt. Kirken som institution.

5. Ligestilling mellem kønnene

 • Religion og køn. Mandens fortrinsstilling grundlagt i religiøse skrifter.
 • Feministisk teologi
 • Religion og homoseksualitet

3. Sundhed og trivsel

 • Sundhedsvæsenets baggrund i kirkens omsorg
 • Hvad er et godt liv? Hvad er det vigtigste? Religionernes svar.
 • Det nære - hvordan skaber vi en god skoledag sammen? Klassens 10 bud.
 • Vi har alle sammen lidt af hinandens skæbne i hænderne (Løgstrup)

Mange tror på, at 2019 bliver året, hvor Verdensmålene for alvor kommer i fokus, og der er brug for, at vi også i kristendomsfaget kommer ind i kampen og bidrager med god undervisning.

Links til undervisingssites om Verdensmålene:

DR-skole. Mulighed for at bestille gratis klassesæt af elevbøger

https://www.dr.dk/skole/om-temaet-verdensmaalnu

Stort site med UV-forslag til alle fag og alle klassetrin.

 https://verdenstimen.dk/

Site udviklet af “Verdens bedste Nyheder”

https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/

Site udviklet af Oxfram Ibis

https://heleverdeniskole.dk/verdensmaalene/