Blog

#make teaching great again

Optaget af lærerstuderende på landets Professionshøjskoler har i år nået et nyt lavpunkt, og der er grund til bekymring.

Publiceret Senest opdateret

#maketeachinggreatagain – med en lettere omskrivning af et slogan brugt i en amerikansk valgkampagne for år tilbage kunne dette hashtag måske skabe fokus på den aktuelle situation omkring det manglende optag på læreruddannelsen.

Praktiklærerforeningen

Blog for alle, der varetager praktik i læreruddannelsen. Her kan du blive klog på praktik i skolen. Et forum for gensidig inspiration og oplysning, både faglig og pædagogisk. Se også www.praktiklaererforeningen.dk

Der kan ikke herske tvivl om, at lærerprofessionen gennem en årrække har mistet prestige – af mange forskellige årsager. Arbejdstidsaftalen og lockouten i 2013 gjorde ikke noget godt, og derudover fylder hele inklusionsområdet også en del. De her nævnte områder udgør nogle ikke uvæsentlige faktorer i forhold til, om unge kan se sig selv i lærerjobbet.

Med LU13 blev mængden af praktik også beskåret, og det er en problematik, der kontinuerligt nævnes, når vi har lærerstuderende i praktik i folkeskolen. Samtidig nævnes studieintensiteten også tilbagevendende, hvilket er helt forståeligt, for det er en stadig kilde til forundring, at en stor del af studiet er lagt ud som selvstudie eller tilknytning til studiegrupper på bekostning af holdundervisningen med fremmøde på professionshøjskolen sammen med en underviser. Den studieform ligger så langt fra det arbejdsliv, der venter en i folkeskolen, hvor en ret væsentlig del foregår i samarbejde på mange niveauer og med forskellige aktører.

I arbejdet med praktikafviklingen i folkeskolen møder vi mange forskellige typer af unge lærerstuderende – oftest dygtige og dedikerede unge som virkelig vil læreropgaverne, og som magter dem. Men der er også tvivlerne og unge, som er sårbare. Når lærerstuderende rammes af tvivl i forhold til studiet, kan det være begrundet i ovenfor nævnte problematikker, og det kan også være, at mødet med folkeskolen i en af de tre praktikker i den fireårige uddannelse clasher, når teori og praksis står overfor hinanden.

Lad os håbe, at en ny læreruddannelse tager højde for at få skabt en faglighed, kultur og et studiemiljø, der afspejler den virkelighed, man som nyuddannet lærer møder. Begrebet ”praksischok” lever stadig i bedste velgående, og her leverer praktikperioderne med de nuværende sammenlagt 18 praktikuger ikke i tilstrækkelig grad den fornødne ballast til, at man som nyuddannet lærer føler sig klar til lærerlivets opgaver og udfordringer.

I Praktiklærerforeningen ser vi frem til et nyt studieår med studerende i praktikker med et håb om, at det netop er den praktik, der bliver den afgørende for, at det fremtidige arbejdsliv i folkeskolen bliver et aktivt tilvalg i verdens bedste job!

#maketeachinggreatagain